İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

14 Ekim 2011 Cuma

TOBB’dan alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda BM tarafından yürütülen MDG-F 1680 "Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi" BM Ortak Programı'nın, Türkiye'nin kırsal ve kıyı alanları gelişimini tehdit eden iklim değişikliği risklerini yönetmek için kapasite geliştirmeyi amaçladığı hatırlatılmıştır. BM Ortak Programı bu hedefe, iklim değişikliğine uyumu ulusal kalkınma çerçevesine entegre etme, ulusal ve bölgesel kurumların kapasitelerini geliştirme, Seyhan Nehri Havzasında topluma dayalı uyum projeleri gerçekleştirme ve iklim değişikline uyumu Türkiye'deki tüm BM örgütlerinin çalışmalarına entegre etme yoluyla ulaşmayı amaçlamaktadır.


Alınan yazıda, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama süreci; seçeneklerin, maliyetlerin ve risklerin karar vericiler tarafından farklı konular ve süreler içinde bütünleştirilmesini içerdiğinden, birçok karar verme sürecini yönlendirebilecek bir iklim değişikliğine uyum stratejisi oluşturulması ve bir eylem planı hazırlanması gerektiği belirtilmektedir.

 

Bu bağlamda, "Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi" BM Ortak Programı kapsamında katılımcı bir yöntemle "Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlanmıştır.

 

Söz konusu planı, http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=1393 internet adresinden inceleyerek varsa görüş ve önerilerinizi en geç 19.10.2011 tarihine kadar Odamız Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü'ne (aunal@atso.org.tr; oisgören@asto.org.tr) iletmenizi rica ederiz.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination