Güneş Enerjisi ve Yatırım Olanakları ATSO'da Masaya Yatırılıyor

25 Ekim 2011 Salı

"Photovoltaics in Solar Cities" çalıştayı ve "YEK Mevzuatı Güncel Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" 26-27 Ekim tarihlerinde Odamız Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.


Uluslararası Enerji Ajansı – Fotovoltaik Güç Sistemleri’nin (IEA-PVPS) 38. Yönetim Komitesi toplantıları, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP) ev sahipliğinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Odamız desteği ile Odamız Atatürk Konferans Salonunda yapılacaktır.
IEA-PVPS bünyesinde hâlihazırda Türkiye ile birlikte 22 üye ülke bulunmaktadır. Ayrıca, EPIA (Avrupa Fotovoltaik Endüstri Birliği), SEPA (Amerika Güneş Elektriği Birliği), SEIA (Amerika Güneş Endüstri Birliği) ve Avrupa Komisyonu da IEA-PVPS’in üyesi kuruluşlardır. Ek-1’de sunulan listede de görüleceği üzere, dünyada fotovoltaik sektöründe söz sahibi üst düzey kişilerin katılımı ile bu toplantılar gerçekleştirilecektir.
IEA-PVPS Yönetim Komitesi toplantısı öncesinde, UFTP organizasyonu ile aşağıdaki etkinlikler düzenlenecektir.
*26 Ekim 2011 tarihinde Odamız Atatürk Konferans Salonu’nda “Photovoltaics in Solar Cities” başlıklı bir seminer (
Ek-2), İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce simültane çeviri ile gerçekleştirilecektir.
*27 Ekim 2011 tarihinde Odamız Atatürk Konferans Salonu’nda UFTP üyelerinin, dağıtım şirketleri ve meslek odaları temsilcilerinin katılacağı ve fotovoltaik sektörü ile ilişkili güncel mevzuat değişikliklerinin değerlendirileceği "YEK Mevzuatı Güncel Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecek olup,
(Ek-3). tüm bu etkinliklere katılım ücretsizdir.
Üyelerimizin bilgisine sunar, katılımlarını rica ederiz. 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination