Avrupa Birliği CIP/EIP Programı Girişimcilik Eğitimi Proje Teklif Çağrısı

2 Mart 2012 Cuma

Bilindiği üzere Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının ülkemizde ulusal koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


CIP-EIP kapsamındaki “Yenilik Projeleri” faaliyetleri kapsamındaki en güncel çağrılardan biri ise “Girişimcilik Eğitimi” konulu proje teklif çağrısıdır. Projenin toplam bütçesi 2.450.000 Avro olup, proje teklif çağrısına ilişkin son başvuru tarihi 16 Nisan 2012 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu proje çağrısı, bünyesinde aşağıda belirtilen üç eylemi barındırmaktadır;

Eylem 1 kapsamında, iki hedef öngörülmektedir. Bunlardan ilki, ilköğretim ve lise öğretmenlerinin girişimcilik bilgisi çerçevesinde yöntemlerini ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için bir Trans-Avrupa modeli oluşturmaktır. İkincisi ise yükseköğretim öğretmenlerine Avrupa çapında eğitim seminerleri geliştirmek, düzenlemek ve uygulamaktır. Bu eylem kapsamında; en fazla 4 proje desteklenecek olup, her bir proje için AB katkısı 500.000 Avro’yu geçmeyecektir.

Eylem 2 kapsamında, öğretmenler/eğitimciler için girişimcilik eğitimi alanında iyi örneklerin, metotların ve öğrenim materyallerinin sınır ötesi değişimine olanak sağlayan bir Avrupa çevrimiçi platformunun kurulması amaçlanmaktadır. Bu eylem kapsamında; en fazla 2 proje desteklenecek olup, her bir proje için AB katkısı 400.000 Avro’yu geçmeyecektir.

Eylem 3 kapsamında ise girişimcilik eğitiminde öğrenciler tarafından kazanılan girişimcilik zihniyeti, davranışları ve yeteneklerini değerlendirecek araçlara ve göstergelere ortak bir Avrupa çerçevesi geliştirilmesi ve test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu eylem kapsamında; en fazla 2 proje desteklenecek olup, her bir proje için AB katkısı 250.000 Avro’yu geçmeyecektir.

Bu bağlamda; çağrının amacı, kimlerin başvurabileceği, finansmanı, seçilebilirlik kriterleri, başvuru koşulları ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgiyi içeren çağrı metninin Türkçesine ve İngilizcesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608&Ing=tr) web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Antalya AB Bilgi Merkezi

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002