İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yürütülecek Proje Teftişleri

5 Temmuz 2011 Salı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından TOBB’a gönderilen 23.05.2011 tarihli ve B.13.0.İTK.0.00.00.00/661.99/4315 sayılı yazıda; İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca çalışma barışının sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yerine getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla programlı teftişler yapıldığı, bu bağlamda 2010 yılından itibaren proje tabanlı ve önleyici teftişlere daha çok yer verilmeye başlandığı, bu teftişlerde ilgili taraflarla işbirliği yapılmasına ve sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesine öncelik verileceği ifade edilmektedir.


Yazıda devamla tekstil, metal, tuğla-kiremit ve turizm sektörleri ile organize sanayi bölgelerinde 01.05.2011-31.12.2011 tarihleri arasında kayıt dışı istihdam, çalışma ve dinlenme süreleri, ücretler, kadın ve çocuk işçi çalıştırılması, yabancı uyruklu işçi çalıştırılması vb. konularda var olan riskleri önlemeye yönelik proje teftişleri yürütüleceği belirtilmekte ve konu ile ilgili risklerin giderilmesi amacıyla işbirliği talep edilmektedir. Söz konusu projeler süresince İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, ilgili grup başkanlığı ve iş müfettişleri ile işbirliği yapılmasının ve konu ile ilgili düzenlenecek her türlü etkinlik, toplantı, panel vb. faaliyetlere katkı ve katılım proje teftişlerinin amacına ulaşabilmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekilmektedir.

 

Bu itibarla, bahsi geçen konu ilgili sektörler ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren üyelerimize önemle duyurulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Yörex