Yurtdışında Üstlenilen Projelerin Bildirilmesi

4 Ekim 2011 Salı

TOBB’dan alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri çerçevesinde; dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü düzenlemeyi yapmak, tedbiri almak, politikaları izlemek, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu kapsamda gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlara işbirliği halinde uygulamak, firmalarımızın yurt dışındaki hak ve menfaatlerini hukuksal yöntemlerle korumak görevinin Ekonomi Bakanlığı uhdesinde bulunduğu bildirilmektedir.


Yazıda devamla, "2008/1 sayılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İthalat ve İhracata İlişkin Tebliğ" çerçevesinde; yurtdışında kullanılacak makine ve teçhizatın ülkemizden geçici ve/veya kesin ihracatına, yurtdışında satın alman makine ve ekipmanın ise katı ithalatına ilişkin uygulamanın Bakanlık tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

 

Ayrıca, Bakanlığın teşkilat ve görevlerini belirleyen yeni düzenlemeler kapsamında döviz kazandırıcı hizmetler ticareti başlığı altında yer alan müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde; yurtdışında hukuksal haklarının korunması, 2008/1 sayılı tebliğin yurtdışında ihale kazanan uluslararası müteahhitlik firmalarımız için etkin olarak uygulanması için yurtdışında sektör çatı kuruluşları - ve üyeleri firmalar ile düzenli iletişim, gelişmelerin sıcağı sıcağına takip edilmesi, bilgi akışının özellikle yurtdışında üstlenilen projeler ve/veya ihale süreçleri hakkında yazılı veya görsel basında yer almadan Bakanlığa bildirilmesinin büyük önem taşıdığı bildirilmektedir. Bu nedenle, yurtdışında üstlenilen projeler ve/veya ihalelerin gecikmeksizin e-posta aracılığıyla ydmh@,ekonomi.gov.tr gönderilmesi ve ayrıca, ilgili ülkede yerleşik ticaret müşavirliğe bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Growtech