Ölçü ve Ölçü Aletleri Beyanları

26 Ocak 2012 Perşembe

Antalya Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan 13.01.2012 tarih, 322 sayılı yazıda, ölçü ve ölçü aletlerinin; 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği belirli periyotlarda muayene ve damgalanmaları, bunun içinde imal eden, satan, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek ve tüzel kişilerin Ocak ayından başlamak üzere Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiği bildirilmektedir.


Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması hususunda gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşların uyması gereken hususlar ekte sunulmaktadır. Tüzel kişi veya kuruluşların şebekelerinde bulunan su, elektrik ve gaz sayaçlarının bildirimini Müdürlüğe yapmaları; gerçek kişilerin ise Ölçü ve Ölçü Aletleri Beyanlarını belediyelere vermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Zamanında beyan edilmeyen her ölçü ve ölçü aleti için 2012 yılı süresince 1.358,00 TL idari yaptırım kararı uygulanacağı konusunun üyelerimize duyurulması rica edilmektir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002