Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 23. Toplantısı Kararları

31 Ocak 2012 Salı

TOBB’ndan gelen 23.01.2012 tarih ve 421 sayılı yazıda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. Toplantısının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında 27 Aralık 2011 de gerçekleştirildiği belirtilmektedir.


Buna göre söz konusu toplantıda;
- Ulusal yenilik sistemi 2023 yılı hedefleri (2011/101)
- Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek mekanizmalarında bütünsellik, uyum ve hedef odaklılığın sağlanması için koordinasyon kurulu oluşturulması (2011/102)
- Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını etkinleştirmek ve sayılarını arttırmak amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi (2011/103)
- Üniversitede yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi (2011 / 104)
- Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması (2011/105)
- Kamu alımlarının ve kullanım hakkı tahsislerinin yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi, (2011/106)
- Bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması (2011/107)
- Yerli patentlerin lisanslanmasını teşvik edecek politika araçlarının geliştirilmesi (2011/108)
başlıklarında sekiz yeni karar alındığı bildirilmekle birlikte, BTYK’nın  21. toplantısında, Sayın Başbakan’ın himayeleri altına aldığı enerji, su ve gıda alanlarında Ulusla Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri hazırlanması çalışmalarının tamamlandığı ifade edilmektedir.

BTYK 23. toplantısı kararlarının tam metnine (http://www.tubitak.gov.tr/btyk/23) internet adresinden ulaşılabilmekte olup, üyelerimizin bilgilerine sunulur. 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002