2012 Yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde Yürütülecek Alan ve Risk Esaslı Programlı Teftişler Konulu Toplantı

20 Şubat 2012 Pazartesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2011/4 sayılı genelgesi ile güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla "önleyici teftişlerin" yapılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 2012 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde iş sağlığı ve güvenliği yönünden alan ve risk esaslı teftişler yapılacaktır.


Söz konusu teftişlerde özellikle iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek iş kazalarının, işyerlerinde kullanılan yanıcı ve parlayıcı malzemelerin sebep olabileceği yangın ve patlamaların, ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının önlenmesi hedeflenmektedir. Teftişlere Mart ayında başlanılacak ve yapılan denetimler sonucunda da çalışanların yaşamı için tehlikeli olan bir hususun tesbit edilmesi halinde, tehlike giderilinceye kadar işin kısmen veya tamamen durdurulmasına ya da işyerinin kapatılmasına yönelik yaptırımlar uygulanacaktır.

Yapılacak denetimler hakkında bilgilendirilmesi ve iş güvenliği konusunda duyarlılığın artırılması amacıyla, 23.02.2012 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda "2012 Yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde Yürütülecek Alan ve Risk Esaslı Programlı Teftişler" konulu toplantı düzenlenecektir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine duyurulur.

Toplantı Yeri: Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

                      OSB Tesisleri Yeniköy/ANTALYA

Tarih ve Saati: 23 Şubat 2012 14:00-15:30

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002