Senegal’in Turizm Alanındaki Projesi/İKÖ ile Ortaklaşa Donörler Konferansı Düzenlenmesi

21 Nisan 2011 Perşembe

Senegal Hükümeti tarafından İKÖ ve Dünya Turizm Teşkilatı ile birlikte 27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Dakar’da “Batı Afrika’da Sınır Aşan Parklar ve Koruma Altındaki Alanlar Ağında Sürdürülebilir Turizm Kalkınması” başlıklı bölgesel proje için "Donörler Konferansı" düzenlenecektir.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  alınan yazıda, İslam Konferansı Örgütü (İKO) Genel Sekreterliği’nden alınan notaya atfen, 28-30 Kasım 2010 tarihlerinde Tahran’da yapılan 7. İslam Konferansı Turizm Bakanları Toplantısı’nda alınan ekli karar uyarınca; Senegal Hükümetince İKÖ ve Dünya Turizm Teşkilatı ile birlikte 27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Dakar’da “Batı Afrika’da Sınır Aşan Parklar ve Koruma Altındaki Alanlar Ağında Sürdürülebilir Turizm Kalkınması” başlıklı bölgesel proje için Donörler Konferansı düzenleneceği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, Donörler Konferansının bahsekonu projeye mali katkıda bulunabilecek ortaklar, yatırımcılar ve donörler için ilk elden bilgi edinme ve katılımcıların projeye ilişkin taahhütlerini sunma imkanı sağlayacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu k
onferansa ilişkin detaylı bilgi Odamız Dış Ekonomik ilişkiler Müdürlüğü’nden (Tel: 0 242 314 37 79, E-posta: kerden@atso.org.tr)  temin edilebilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002