Sigorta Acenteleri Levha Plaka Basımı

2 Ağustos 2011 Salı

Levha Kaydı Bulunan Acentelerin Plaka Basımına başlanmıştır.


Sigorta Acenteleri Levha Plaka Basımı

Sigortacılık Levha sistemine kaydı bulunan sigorta acentelerine verilecek olan levha plakalarının tanzimi ve dağıtımına başlanmıştır. İşlemler için aşağıda belirtilen hususlar dâhilinde gerekli düzenleme ve belgelerin hazırlanarak başvuruda bulunulması rica olunur.

 

Sigorta Acentesinin unvan bilgilerinde, sehven yazılan bilgilerin düzeltilmesi, ilgili mevzuata uygun olmayan acente unvanlarının ise ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi ve bu işlemler sonrası levha tanzim edilecektir. (Acente unvanında “sigorta” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve” ifadesi, yetkili acente unvanlarında ise “danışmanlık, ticaret vb.” gibi sigorta acenteliği mesleği dışında bir işle iştigal ettiği izlenimi oluşturan ifadeler kullanılmamalıdır.)

 

Levhaya kayıtlı her bir sigorta acentesi için sadece bir adet plaka tanzim edilecektir.

 

Söz konusu plaka ilgili acenteye (gerçek kişi acentenin kendisi veya teknik personeli, tüzel kişi acentenin ise, müdür, ortak veya teknik personeline) imza karşılığı teslim edilecektir.

 

Plaka tesliminden önce iletişim bilgileri beyanı, statik internet protokol adresi (Statik IP), mesleki sorumluluk sigortası poliçesi, sisteme işletilmemiş şube/şubelerinin bildirimleri, çalışılan ya da fesih edilen sigorta şirketleri tescilleri sisteme işletilecektir. (Tüzel kişi acentelerin sermayesi ile gerçek kişi acentenin mal varlığı beyanı en az 25.000,-TL olmalı)

 

Sigorta acentesinden plaka için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002