Yapı Araştırma Derneği

8 Şubat 2012 Çarşamba

TOBB’un 06.02.2012 tarihli yazısında; Birliğin kurucu üyesi olduğu Yapı Araştırma Derneği’nin İktisadi İşletmesi olan İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulunun (İTBAK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Teknik Onay Kuruluşu olarak yetkilendirildiği belirtilmektedir.


 Bu yetki ile Bakanlık adına, yapının belli bir bölümünü oluşturan sistemlere, mimari detaylara, birden fazla yapı malzemesinden oluşan yapı elemanlarına ve hakkında bir standart bulunmayan yenilikçi yapı malzemeleri ve sistemlerine Ulusal Teknik Onay hizmeti veren İTBAK’ın, Avrupa Teknik Onay Organizasyonunda (EOTA) ülkemizi temsil eden üye olması nedeniyle, aynı zamanda Avrupa Teknik Onayı (ETA)’da veren bir kuruluş olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle, İTBAK’ın vermiş olduğu Ulusal ve Avrupa Teknik Onayları’nın Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da tanındığı, teknik onay alan üreticinin, ürününü Avrupa ve Türkiye piyasasına sunabilmesi için gerekli olan CE veya G işaretini kullanabileceği ve bu sayede yenilikçi ürün ve sistemlerin hak ettiği değeri bulacağı bildirilmiştir. 

İTBAK’ın faaliyetlerinin Türkiye’de standardı olmayan ve/veya standarttan sapan yenilikçi yapı malzemeleri konusunda, üretici kuruluşlara önemli bir destek sağlayacağından bahisle üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur. 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002