Antalya İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplantısı

14 Şubat 2012 Salı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Antalya İş Teftiş Grup Başkanlığı’ndan gelen 10.02.2012 tarihli yazı ile, çalışma hayatında işçi işveren ilişkilerinin kararlı bir biçimde sürdürülmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun ile ilgili mevzuatın taraflara yüklediği sorumlulukların bilinmesi, sosyal tarafların karşılıklı bilgilendirilmesi, bu konuda belirli bir duyarlılığın oluşturulması amacıyla ‘’Konaklama (Turizm) işkolundaki’’ işyerlerinde programlanmış denetimlerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.


Programlanmış denetimlerde; konaklama sektöründe çalışma hayatından kaynaklanan sorunlara tarafların yaklaşımları, İş Kanunu ile buna dayanılarak yayımlanmış bulunan yönetmelikler ve diğer kuralların uygulanmasından doğan sorunların tespitinde çözüm yollarının aranmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Bu maksatla düzenlenecek toplantıda, programlanmış denetimlerin amacının ortaya konulacağı sosyal tarafların yaklaşımlarının belirleneceği ve işyerlerinde kararlı bir işveren ilişkisinin oluşturulması ve sürdürülmesi için görüş ve önerilerin belirleneceği ifade edilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Toplantı Yeri:
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Göksu Mah. Çevre Yolu Üzeri Gazi Bulvarı No: 531 Antalya

Tarihi ve Saati:
22 Şubat 2012 / 14.00 – 17.00

Toplantı Gündemi:
a- 2012 yılı programlanmış teftişlerin tanıtımı,
b- Programlanmış teftişlerin öncelik alanları
c- İş mevzuatı bilgilendirilmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002