YGM 2013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

23 Kasım 2012 Cuma

TOBB’dan gelen yazıda, 07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda değişildik yapan 5911 sayılı Kanun'un Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrasında "Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur" hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.


Yazıda devamla, anılan düzenlemeye uygun olarak 2013 takvim yılı için geçerli olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan "Asgari Ücret Tarifesi Taslağı" üzerinde sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerde bulunularak, sağlanacak mutabakat sonucunda asgari ücret tespitine ilişkin görüş ve önerilerin, en geç 1 Aralık 2012 tarihine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği bildirilerek, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 14:00'te İstanbul Gümrük Müşavirleri Dernek Merkezi'nde bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilmiştir.

 

Bu kapsamda, 2013 yılı için geçerli olacak tarifenin, gümrük müşaviri ve dış ticaretle iştigal eden üyeleriniz nezdinde değerlendirilerek, görüşlerinin 27 Kasım 2012 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza elektronik posta yoluyla (asekerci@atso.org.tr; aunal@atso.org.tr) adreslerine iletilmesini rica ederiz.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002