Libya Vergi Tahakkuk Beyannameleri

28 Kasım 2012 Çarşamba

TOBB’dan gelen yazıda, Libya'da faaliyette bulunan firmalarımızın vergi beyannamelerini verme süresinin 2012 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından defaatla girişimde bulunulduğu belirtilerek, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Maliye Bakanlığı'ndan alınan 30.10.2012 tarihli yazıya atıfla, Libya'da yaşanmakta olan geçiş döneminin Vergi Mevzuatının uygulanmasında yarattığı bir kısım aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde aşağıda yer alan kararların alındığı ifade edilmektedir.


1. Bütçelerin birbirine bağlı olması göz önünde bulundurularak, 31.12.2010, 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona eren mali yıllara ait mükelleflerin beyanname verme süresi 31.07.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2. Gelir vergisi taksitlerinin gecikme cezalarının muafiyet süresi 31.07.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

3. Çalışma kazançlarından alınacak olan gelir vergisi veya benzeri vergilerden kaynaklanan vergi taksitleri, 01.01.2013 tarihinden itibaren (Ocak 2013 ayı maaş tarihinden itibaren) gecikme cezalarına tabi tutulacaktır.

 

4. Yazışmalar, tasarruf, yasal muameleler ve gerçekleşmiş işlemlerin tabi oldukları gecikme cezasından muafiyet süresi 31.07.2013 tarihine kadar uzatılmış olup ancak 01.01.2011 tarihinden önce bu işlemlerden kaynaklanan kesinleşmiş gecikme cezalan aynen kalacaktır.

 

5. Damga vergisi tahsili işlemlerinin de gecikme cezasına tabi olması, ancak damga vergisinin gecikme cezasının başlangıç tarihinin Ocak 2013'den itibaren hesaplanması uygun görülmüştür.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002