Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Genel Teklif Çağrısı

18 Ağustos 2011 Perşembe

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 09.08.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bu Genel Teklif Çağrısı, kısa bir süre sonra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayınlanacak olan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI'nın ayrılmaz bir parçası olacaktır.


Bu nedenle, Komisyon'un Genel Teklif Çağrısı'nda yer alan ve aşağıda listelenen belgelerin ülke merkezli faaliyetler kapsamında başvuru yapacak olan potansiyel yararlanıcılar tarafından başvuruları öncesinde dikkatlice okunması ve başvuru hazırlıklarının şimdiden başlatılması gerekmektedir:


* Her bir faaliyet türündeki son başvuru tarihleri de dahil olmak üzere genel bilgileri içeren Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 09.08.2011 tarih ve C 235/15 nolu sayısında yayınlanan resmi duyuru niteliğindeki "Announcement"
 * 2012 yılı başvuruları çerçevesinde programa katılan tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak olan Stratejik Öncelikleri içeren "LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2011-2013, STRATEGIC PRIORITIES 2012" başlığını taşıyan belge
* Programın resmi rehberi niteliği taşıyan ve  her bir programdan yararlanma şartlarını ve idari ve mali hükümleri de içermekte olan  "LIFELONG LEARNING PROGRAMME GUIDE 2012" belgesi ("Part I: General Provisions",  "Part IIa: Sub-Programmes and Actions" ve "Part IIb: Explanation by Action" başlıklı bölümlerden oluşmaktadır).


Yukarıdaki belgelerde ilan edilen kurallar, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan 2012 LLP Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerlidir. Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı'nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan) her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve Komisyon'un belirlemiş olduğu alt ve üst sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi çerçevesinde 2012 döneminde ülkemizde geçerli olacak ulusal öncelikler, idari tedbirler ve ulusal hibe miktarları gibi hususlar, kısa bir süre sonra yayınlanacak olan LLP 2012 Ulusal Teklif Çağrısı'nda yer alacaktır. Alt programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği ve bu başvurulara sağlanacak hibe miktarları ve ulusal öncelikler, bu Ulusal Teklif Çağrısı'nda belirtilecektir. Başvuru usulüne ilişkin diğer önemli teknik veya idari hususlar da ilgili alt programların sayfalarında yer alabilecektir.

Bu nedenlerle, başvuru yapılması düşünülen alt faaliyete ilişkin olarak yakında yayınlanacak olan LLP 2012 Ulusal Teklif Çağrısı için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı internet sayfasının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.


Başvurulara dair son tarihler aşağıdaki gibidir;
Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği:  1 Aralık 2011
Comenius, Grundtvig: Hizmet İçi Eğitim Son başvuru tarihleri: 16 Ocak 2012, 30 Nisan 2012, 17 Eylül 2012
Comenius Asistanlığı: 31 Ocak 2012
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Çoktaraflı projeler, Ağ projeleri ve Destek Faaliyetleri: 2 Şubat 2012
Leonardo da Vinci: Yenilik transferi için çok taraflı projeler: 2 Şubat 2012
Leonardo da Vinci: Hareketlilik  ve Erasmus: Yoğun Dil kursları: 3 Şubat 2012
Jean Monnet Programı: 15 Şubat 2012
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig:Ortaklıklar; Comenius: Comenius Bölgesel Ortaklıkları; Grundtvig: Çalıştay: 21 Şubat 2012
Erasmus: Yoğun Programlar (IP), Öğrenci  Öğrenim ve Yerleştirme Hareketliliği ve Personel Hareketliliği: 9 Mart 2012
Grundtvig: Asistanlık, Yetişkin Gönüllü Çalışmaları: 30 Mart 2012
Ortak Konulu Program: Çalışma Ziyaretleri Son Başvuru Tarihleri: 30 Mart 2012, 12 Ekim 2012
Ortak Konulu Program: Diğer Bütün Faaliyetler: 1 Mart 2012


Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2011-2013 Genel Teklif Çağrısı- 2012 Stratejik Öncelikleri ile Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Program Rehberi'ne Komisyon'un internet sitesinden ulaşılabilir.
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm


Kısa bir süre sonra yayınlanacak LLP 2012 Ulusal Teklif Çağrısına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı web sayfasından ulaşılabilir.
http://www.ua.gov.tr/

Antalya AB Bilgi Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination