Türkiye Fikri Mülkiyet Değerlerini En Üst Seviyeye Çıkarma Konferansı

8 Eylül 2011 Perşembe

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’dan alınan yazıda, 29 Eylül 2011 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde, "Türkiye Fikri Mülkiyet Değerlerini En Üst Seviyeye Çıkarma" konulu bir konferans düzenleneceği belirtilmektedir.


Bu üst düzey konferans, küresel alandaki en önemli tecrübeleri paylaşmak, sahtecilik ve korsanlığa karşı Türkiye'nin fikri mülkiyet haklarını koruma sistemlerini ve güçlendirme politikalarım görmek için önemli bir fırsat yaratacaktır. Konferans, uluslararası iş dünyasının üst düzey temsilcilerini, Türk hükümet yetkilileri ile iş dünyasının liderlerini, uluslararası fikri mülkiyet ve anti-sahtecilik uzmanlarını ve üst düzey yöneticileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

 

Türk ekonomisinin başarısının bir unsuru da yenilikçiliğin ve fikri değerlerin geliştirilmesidir. Üretkenliği ve verimliliği artırmada gitgide büyük öneme sahip olan ve genellikle Ar-Ge ile somutlaştırılan bu değerler, patentler, ticari marka ve telif hakları ile beraber ekonomik büyümenin ve rekabet gücünün merkezinde yer almaktadır. Ekonomilerin geleneksel üretimden ziyade daha fazla yenilik içeren faaliyetler geliştirmeye devam etmesi son derece önemlidir.

 

Ürün sahteciliği ve dijital korsanlık gibi yasadışı faaliyetler Türk ekonomisinin bir yeraltı ekonomisiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu sorun hükümetlerin kamu hizmetleri için gerekli olan gelirlerinden mahrumiyetine, meşru işlerin belirsizliğine, yatırımın baltalanmasına, tehlikeli ve etkisiz ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Sonuç olarak, fikri mülkiyeti korumak büyümeyi ve gelişmeyi korumakla eş değer olarak önemli bir hale gelmiştir.

 

Konferansta, Türk firmalarının nasıl teşvik edileceği ve fikri mülkiyet haklarının korunarak nasıl fayda sağlanacağı konusu işlenecektir.

 

Ayrıca, yine konferans kapsamında, fikri mülkiyet hırsızlığının Türk ekonomisine etkilerini anlatan ve Türkiye'nin fikri mülkiyet yaptırım rejimini önemli ölçüde artırabilecek politika önerilerini içeren bir rapor yayınlanacaktır. Bunun yanı sıra, firmaların kendi fikri mülkiyet yönetimi politikalarını en etkili şekilde nasıl değerlendireceği ve kendi fikri mülkiyet haklarını nasıl koruyacağı konusunda pratik bilgiler sağlayacak ICC Fikri Mülkiyet Kuralları da tanıtılacaktır. Konferansın taslak programı ekte sunulmaktadır.

 

Söz konusu Konferansa katılmak isteyen üyelerimizin kayıt formunu 23 Eylül 2011 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesine iletmeleri gerekmektedir

İlgili Dosyalar :

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002