Plus Expo Center

15 Eylül 2011 Perşembe

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nden alınan yazıda; merkez bünyesinde KOBİ'lere hizmet vermek için PLUS EXPO CENTER kurulmuş ve faaliyetine başladığı belirtilmiştir. PLUS EXPO CENTER bünyesinde kurulan ihracat departmanlarının hizmet vereceği KOBİ'lerin seçilmesine başlanmıştır. KOBİ'lerde aranan özellikler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre seçilecek KOBİ'ler için 17.10.2011 tarihinde hizmet verilmeye başlanacaktır.


I. Projeye katılacak olan KOBİ'lerde aranacak özellikler:

 

• Hiç ihracat yapmamış, İhracat yapmış ya da yapmakta olan KOBİ'ler

• İhracat potansiyeli olan,

• İç piyasada oturmuş,

• Üretim potansiyeli yüksek,

• Sürekli ihracata istekli ve sistem kurmak isteyen,

• Yeni pazarlara açılmak isteyen,

• İhracat desteklerinden faydalanmak isteyen,

• Yurtdışı fuar ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen,

• Daha önce KOSGEB desteklerinden faydalanmamış olan ( nitelikli elaman ve danışmanlık gibi)

 

Bu sisteme dâhil olacak KOBİ'ler için; KOSGEB, DTM, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vs. fon desteği sağlayan tüm kurumlara, ihracat departmanlarında bulunan personeli sayesinde başvuru yapabilecek ve bu desteklerden faydalanma şansına sahip olabileceklerdir. Bu sayede KOBİ'lerin, yurt dışı fuar, reklam tanıtım, kapasite artırma, danışmanlık ve sair konularda yapacağı harcamalar çeşitli desteklerden sağlanmış olacaktır.

 

II. KOBİ'lerin alacağı hizmetler:

 

• Bu sisteme dâhil imalatçı KOBİ'ler, ürettiği ürünlerin yurtdışı pazara satılması için gerekli dış ticaret departmanına bu sistem üzerinden sahip olacaktır.

• Kendi bünyesinde çalıştıracağı dış ticaret elemanı ile danışmanlıktan çok doğrudan hizmet almış olacaktır.

• Kendi bünyesinde organize edemeyeceği bir dış ticaret departmanını bu proje ile daha disiplinli bir mekanda kurma ve bu konuda profesyonel danışmanlar eşliğinde işletme şansı bulacaklardır.

• Firmanın kendi bünyesinde olmayan hedef Pazar verileri bu sistem kapsamında firmaya sunulacak ve tüm hedef Pazar verileri sürekli güncellenerek firmanın dosyalarında arşivlenecektir.

• KOBİ'nin, KOSGEB, DTM ve sair tüm ihracat desteği sağlayan kurumlardan alabileceği desteklerin tamamı bu sistemde çalışacak personeli aracılığı ile takip edilecek ve bunun için ayrıca bir danışmanlık hizmeti alması gerekmeyecektir.

• KOBİ'nin gerçekleştireceği ihracat esnasında gümrüğe verilecek dosyanın hazırlanması, akreditif, banka işlemleri ve diğer resmi yazışmalar için ayrıca bir hizmet almasına gerek kalmayacaktır. Bu hizmetler KOBİ'nin departmanı tarafından yapılacaktır.

• Yurtdışı Pazarlama gezileri, fuar organizasyonları, satış sözleşme ve diğer toplantılar için KOBİ'nin gerçekleştireceği tüm faaliyetler ilgili departman tarafından yapılacak ve ayrıca bir organizasyon veya tercüme hizmeti alınmasına gerek kalmayacaktır.

• KOBİ'nin ürünlerini uluslararası pazarda tanıtabilmeleri için gerekli WEB siteleri, broşür, katalog ve sair tanıtım materyalleri PLUS EXPO CENTER tarafından yapılacak ve bunların İngilizce ve gerekli dillere çevirtilmesi sağlanacaktır.

• KOBİ'nin ihtiyaç duyduğu, teşvik belgesi, marka tescili, kalite yönetim sistemleri, TSE, CE ve benzeri belgelendirme işlemleri PLUS EXPO CENTER tarafından yapılacak ve bunun için ayrıca danışmanlık hizmeti almasına gerek kalmayacaktır.

• KOBİ'lere mali denetim ve hukuk müşavirliği konularında danışmanlık hizmeti verilecektir.

• PLUS EXPO CENTER bünyesinde kurulacak departmanında, KOBİ adına iletişimlerin sağlanacağı bir Telekom hattı olacak ve bu sayede KOBİ'ye ayrıca bir prestij kazandırılmış olacaktır.

• KOBİ'nin Ankara'da gerçekleştireceği görüşmeler için ayrıca bir toplantı alanı sahibi olması ve bu ticari görüşmeler için gelen misafirlerine kendi mekânında olduğu gibi misafir etmesi sağlanacaktır.

• PLUS EXPO CENTER bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ personeli her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili düzenli raporlar hazırlayacak ve elde ettiği veriler ile birlikte KOBİ'ye brifing olarak sunacaktır. Personel bağımlı olmayan pazarlama alt yapısı kurulacaktır.

 

III. PLUS EXPO CENTER için KOBİ'lerin seçileceği 1. hedef kontenjan:

 

Öncelikle birinci dönem illerin değerlendirmeye alınacağı KOBİ başvuruları için ilk etapta kontenjan 25 KOBİ'den ibarettir.

 

IV. Başvuru koşulları:

 

PLUS EXPO CENTER bünyesinde ihracat departmanlarını kurmak isteyen KOBİ'lerin başvuruları aşağıda belirtilen adreslere doğrudan gerçekleştirmeleri gerekmektedir. KOBİ'lerin başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvurusu alınan KOBİ'ler için yapılacak Pazar araştırmaları sonucunda hazırlanacak reyting raporlarının sonucunda KOBİ'nin PLUS EXPO CENTER kapsamına alınıp alınmayacağına karar verilecektir.

 

V. Başvuru adresi:

Bestekâr Sokak No:44 / 5 - 6 Kavaklıdere / Ankara Randevu ve bilgi edinmek için telefon: 0312 419 97 66 – 67

 

VI. Başvuru esnasında istenen belgeler:

 

• Zorunlu belgeler

• PLUS EXPO CENTER başvuru formu ( www.dtim.net/kobibasvuru.doc )

• Ticaret Sicil Gazeteleri

• Oda Faaliyet Belgesi

• Kapasite Raporu

• imza sirküleri

• Yönetici ve varsa ihracat elemanı Özgeçmişleri

• Diğer belgeler ( varsa getirilmesi zorunludur.)

• KOSGEB bilgi beyannamesi

• Üretim izin belgeleri

• CE belgesi

• TSE belgesi

• ISO belgeleri

 

DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ

Bestekar Sokak No: 44 / 5 - 6 Kavaklıdere /Ankara

Tel: 0 312 419 97 66-67 Faks: 0 312 419 97 65

E-posta: bilgi@dtim.net WEB: www.dtim.net

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002