Dahilde İşleme İzin Belgeleri

12 Ocak 2011 Çarşamba

TOBB’dan alınan yazıda 17.01.2005 tarih ve 2005/ 8391 sayılı Kararname eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na geçici 16.madde eklenmiş olduğu ve söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izin kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı)ay içerisinde Müsteşarlığa başvurulması gerekmekte olduğu belirtilmiştir.


Ayrıca 2010/1025 sayılı Karar'ın yürürlüğe girdiği 13/11/2010 tarihinden önce  taahhüt hesabı kapatılan dahilde işleme izni belgesi / dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen fakat ,mezkur belge/ izin taahhüdünün kapatılmasından önce gümrüğe beyan edildiği sonradan anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünlerin 13/11/2010 tarihli ve 2010/1025 sayılı Karar ile getirilen kolaylıklardan yararlanılarak ,süresi içerisinde ihracat taahhüdüne ilave edilmesi buna ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination