Türkiye - Kik - 1. İş Forumu

16 Ocak 2012 Pazartesi

TOBB’dan alınan yazıda, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) ile 7 Nisan 2011 tarihinde İşbirliği Anlaşması ve anlaşmayı takiben, 21 Mayıs 2011 tarihinde bir Eylem Planı imzalandığı belirtilmektedir.


FGCCC, Körfez ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek, üye Odalar arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi alışverişini temin etmek ve çeşitli sektörlerde somut işbirliği imkânları yaratmak amacıyla, 1979 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen ekonomik kapsamlı bir kuruluştur. Başkanlığı, İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını da yürüten, Şeyh Saleh Abdullah Kamel tarafından yürütülen FGCCC, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Oman ve Kuveyt olmak üzere altı Körfez ülkesinin Ticaret ve Sanayi Odaları/Birlik/Federasyonlarından oluştuğu belirtilmektedir.

 

Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik kriz ve bölgemizdeki diğer siyasi gelişmeler nedeniyle, ülkemizin özellikle batıdaki ihracat pazarlarının yanı sıra yeni pazarlara açılması gerektiği göz önünde bulundurularak, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bölgedeki iş imkanlarının işadamlarımızca değerlendirilmesi ve potansiyel yatırım imkanlarının tespit edilmesi bakımından TOBB FGCCC ile işbirliğine özel önem verilmektedir.

 

Türkiye’nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ticaret hacmi 2000 yılında 2 milyar ABD Doları iken, 2011 yılında ticaret hacmi ortalama beş misli artarak, 10 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Körfez ülkelerinin petrol dışı üretim planlamalarına yönelmeleri, bu ülkelerin pazarlarındaki yüksek satın alma gücü ve coğrafi yakınlık, ülkemiz için ciddi işbirliği ve yatırım fırsatları sağlamaktadır.

 

Bu görüşten hareketle, 6-7 Şubat 2012 tarihlerinde, İstanbul’da, Four Seasons Otel’de, TOBB ev sahipliğinde, FGCCC ve KİK işbirliğinde, Türkiye-KİK 1. İş Forumu gerçekleştirilecektir.

 

Foruma, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN yanı sıra, Türkiye ve Körfez Ülkeleri’nden çok sayıda Bakan, üst düzey yönetici ve iş dünyası temsilcilerinin katılımı beklenmektedir. Forum kapsamında, Türkiye ve KİK üye ülkeleri arasındaki yatırım potansiyelinin ve bölge içi ticaretin geliştirilmesi konuları ele alınacak, ayrıca, kadın girişimciliği, ulaştırma, bankacılık, enerji, tarım ve gıda, altyapı/inşaat ve KOBİ’lerin geliştirilmesi konularını kapsayan eşzamanlı panel oturumları düzenlenecektir. Ayrıca, Foruma katılan iş dünyası temsilcileri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirecektir.

 

Türkiye-KİK I. İş Forumu, Türk işadamları ile Körfez Ülkeleri işadamlarını bir araya getirerek, ülkeler arasında işbirliği ve yatırım imkânlarının yeniden değerlendirilmesine vesile olacak ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Forum kapsamında, ayrıca, firmalara sponsor olma imkanı sunulacaktır. Sponsorluk şartları ekte sunulmakta ve etkinlikle ilgili güncel ve detaylı bilgiler www.tobb-fgccc.org adresinde yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, söz konusu Foruma katılmak isteyenlerin, ekteki Katılım Formu’nu doldurarak, 27 Ocak 2012 tarihine kadar fgccc@organizer.com.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002