AB, Kırsal Kalkınma Hibelerine Erişim Konusundaki Danışman Eğitimlerini Destekliyor

20 Ocak 2012 Cuma

Türk kurumları ve kırsal kesimdeki paydaşlar AB-finansmanlı yeni bir projeden faydalanacak. Proje kapsamında kırsal kalkınma uzmanları, potansiyel faydalanıcıları AB desteğine erişim konusunda bilgilendirmek üzere eğitilecekler. Projenin açılış töreni 19 Ocak tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Genel Müdür Sayın Gürsel Küsek ve AB Türkiye Delegasyonu’ndan Ticaret, Ekonomi ve Tarım Bölümü Başkanı Sayın Michele Villani katıldı.


AB, Kırsal Kalkınma Hibelerine Erişim Konusundaki Danışman Eğitimlerini Destekliyor

Sayın Villani konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Birkaç yıl süren yoğun hazırlıklar neticesinde Türk IPARD kurumları ilk adımı atarak IPARD programının Ağustos 2011’de uygulamaya konulması konusunda Avrupa Komisyonu onayını aldı. Bu çerçevede, Türkiye’de kırsal kesime 2016 yılına kadar 870 milyon €’nun üzerinde AB fonu sağlanacak. Bu proje, paydaşların söz konusu desteğe erişim konusunda bilgilendirilmelerine yardımcı olacak.”

 "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) geçtiğimiz aylar içerisinde üç teklif çağrısı yayınladı, bunu önümüzdeki yıllarda çok sayıda yeni çağrının takip etmesi bekleniyor. Türkiye’de kırsal kesimdeki paydaşlar için nispeten yeni olan bu destek türünün başvuru prosedürleri ilk etapta zor görünebilir. Proje Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal yayım hizmetleri danışmanlarının sivil toplum örgütleri ve danışman şirket uzmanları ile birlikte IPARD programı kapsamındaki tedbirler konusunda eğitilmelerini amaçlamaktadır. Projede sona gelindiğinde kamu ve özel sektör kuruluşlarında, fırsatlar ve gereklilikler konusunda ayrıntılı bilgiye sahip geniş bir uzman havuzu oluşmuş olacak. Bu uzmanlar Programın ilk safhasında yirmi il genelinde potansiyel faydalanıcılara bilgi aktarıp kılavuzluk yapabilecek ve onlara TKDK’ya yönelik başvuruların hazırlanmasında yardımcı olacaklardır."

250,000 Euro'luk bir bütçesinin tamamı AB tarafından karşılanan ve resmi olarak 31 Ekim 2011 tarihinde başlatılan proje, altı ay süreyle Fransa Tarım, Gıda, Balıkçılık, Kırsal İşler ve Peyzaj Planlama Bakanlığı ile Polonya Tarım ve Kırsal kalkınma Bakanlığı'ndan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülecektir. Daha detaylı belirtilecek olursa, proje faaliyetleri aşağıda belirtilen mevcut tedbirler konusunda danışmanların eğitimini içermektedir:

 a) Tarım işletmelerinin Topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına yönelik yatırımları;

b) Tarım ve su ürünleri alanındaki faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve AB standartlarına yükseltilmesi amacıyla bu faaliyetlerden elde edilen ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar;

c) Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi.

Antalya AB Bilgi Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002