Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

6 Aralık 2010 Pazartesi

“Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu”nun ikinci toplantısı 11 Kasım 2010 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıda alınan kararlar neticesinde gündemin 6., 9. ve 10.maddeleri Kurulun gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda yeniden görüşülerek nihai kararlar alınacaktır.


TOBB’dan alınan yazıda, “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereği Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu”nun kurulmuş olduğu, Kurul çalışmalarına daimi üye olarak TOBB tarafından iştirak edildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu kurulun ikinci toplantısının 11 Kasım 2010 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde gerçekleştirildiği, toplantıda alınan kararlar neticesinde gündemin 6., 9. ve 10.maddelerinin Kurulun gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda yeniden görüşülerek nihai kararların alınacağı ilave edilmiştir.

Bu bağlamda, aşağıda belirtilen maddelerle ilgili önerilerinizin Kurul çalışmalarında değerlendirilmek üzere 10 Aralık 2010 Cuma gününe kadar Odamız Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü’ne (kerden@atso.org.tr) bildirilmesi rica olunur.

6.Gündem Maddesi: “Belge kapsamında ithal edilen yardımcı maddelerin bozuk, hatalı veya evsafına uygun olmaması ve ayrıca, ihraç eşyalarının üretim aşamasında çeşitli nedenlerle oluşabilecek hatalar göz önüne alınarak genellikle sipariş adedinden %10 fazla üretilmesi, dolayısıyla söz konusu ihraç eşyasının üretiminde kullanına yardımcı malzemelerin de %10 fazlasıyla tüketilmesi vb.nedenlerle fire uygulanması”

9.Gündem Maddesi: “Tarım, orman, toprak, hayvancılık vb.yüksek yerli girdilere bağlı emek yoğun ve katma değeri yüksek imalat sanayi sektörleri “Hassas Sektörler” olarak belirlenmeli ve bu “Hassas Sektörler için DİR mevzuatı kapsamında ithalat için verilen döviz kullanım oranı %80 yerine azami %60 ile sınırlandırılmalıdır.”

10.Gündem Maddesi: “Koruma ve Gözetim tedbirlerine (Safeguard) tabi malların DİR belgesi kapsamında ithalatı sırasında ilgili yerli üreticilerin ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntılar. İlgili yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarının gözetilmesi amacıyla gerekli ekonomik analizlerin  DTM tarafından yapılması ve yerli üretimin yeterli miktar ve kalitede olmadığı durumların DTM tarafından tespiti halinde, DİR belgesi sadece DTM tarafından belirlenecek olan objektif ölçülebilir kriterlere göre düzenlenmelidir.”   

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination