REACH Aylık Bülteni

9 Kasım 2010 Salı

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Odamıza gelen 03.11.2010 tarih ve B.02.1.DTM.5.12.01./162-19913 sayılı yazıda;

REACH Tüzüğü’nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izin ve kısıtlama) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olduğu hatırlatılarak, kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama gibi süreçlerdeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmiştir. Yazının devamında, ülkemizin AB’ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatımızın yarısına yakın bir kısmın AB ülkelerine yapıldığı göz önünde alındığında, REACH Tüzüğü’nün ülkemiz kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri yakından ilgilendirdiği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü’nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, AB‘de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı‘na bildirim yükümlülüğü bulunduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler ve Ekim ayında gerçekleşen gelişmelerin derlendiği bilgiler  http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten24.pdf adresindeki bültende yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002