Tekstil Etiketleme

10 Kasım 2010 Çarşamba

13 Eylül 2010 tarihli ve 238 sayılı AB Konseyi basın bildirisinde tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve ürün içerisinde kullanılan liflerin standart tanımlarının yapılmasına ilişkin tüzük üzerinde Konsey tarafından oy çokluğu ile anlaşmaya varıldığı belirtilmiştir. Olağan yasal süreç kapsamında, taslak tüzük ikinci kez görüşülmek üzere Parlamento'da beklemektedir. Komisyon tarafından hazırlanmış olan taslak metin http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116480.pdf web sayfasında yer almaktadır.


TOBB’dan alınan yazıda, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 18 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda, tekstil alanında tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında kesin, açık ve karşılaştırılabilir bilgi edinebilmelerinin önem arz etmesi sebebiyle, Birlik çapında geçerli olacak yeni ve uyumlaştırılmış bir etiketleme sisteminin gerekliliğinin gündeme geldiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, konuya ilişkin AP üyesi Toine Mander tarafından hazırlanan değişiklik teklifini öngören raporun Parlamento’da oy çokluğuyla kabul edildiği ifade edilmiştir. Avrupa Komisyonu da söz konusu rapor üzerinden tekstil ürünlerinde menşe ülke etiketinin zorunlu olması yönünde görüş bildirmiştir.

Tekstil sektörünün mevcut durumunda Avrupa Birliği'nde (AB) "made-in" etiketlerinin kullanımı zorunlu tutulmamakta ve düzenlemeler ulusal yasalara bırakılmaktadır.

Düzenlemenin amacının, tüketicilerin aldıkları tekstil ürününün menşeini bilmesini sağlamak olduğu belirtilmektedir. Yapılacak yeni düzenlemenin, giysi, perde, masa örtüsü, peçete ve en az %80'i elyaf olan oyuncaklar dâhil tüm tekstil ürünlerinde geçerli olması öngörülmektedir.

13 Eylül 2010 tarihli ve 238 sayılı AB Konseyi basın bildirisinde tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve ürün içerisinde kullanılan liflerin standart tanımlarının yapılmasına ilişkin tüzük üzerinde Konsey tarafından oy çokluğu ile anlaşmaya varıldığı belirtilmiştir. Olağan yasal süreç kapsamında, taslak tüzük ikinci kez görüşülmek üzere Parlamento'da beklemektedir.

Komisyon tarafından hazırlanmış olan taslak metin http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116480.pdf web sayfasında yer almaktadır.  

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002