Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

14 Nisan 2011 Perşembe

"Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu"nun üçüncü toplantısı 08.03.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve gündemde yer alan sekiz maddeden üçü bir sonraki kurul toplantısında görüşülmek üzere karara bağlanmıştır.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 29/06/2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" gereği Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda "Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu"nun kurulmuş olduğu ve diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile birlikte, söz konusu kurul çalışmalarına daimi üye olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iştirak edildiği belirtilmiştir.  

Yazıda devamla, 08.03.2011 tarihinde Kurul'un üçüncü toplantısının gerçekleştirildiği ve gündemde yer alan sekiz maddeden üçünün bir sonraki kurul toplantısında görüşülmek üzere karara bağlandığı ifade edilmiştir. Bahsi geçen maddeler ekteki tabloda yer almaktadır.

“Belge kapsamında ithal edilen yardımcı maddelerin bozuk, hatalı veya evsafına uygun olmaması ve ayrıca ihraç eşyalarının üretim aşamasında çeşitli nedenlerle oluşabilecek hatalar göz önüne alınarak, genellikle sipariş adedinden %10 fazla üretilmesi, dolayısıyla söz konusu ihraç eşyasının üretiminde kullanılan yardımcı malzemelerin de %10 fazlasıyla tüketilmesi vb nedenlerle fire uygulanması” hakkındaki gündem maddesi ile ilgili olarak sektör ve ürün bazında uygulanması öngörülen fire oranına yönelik görüşlerinizin 22 Nisan 2011 Cuma gününe kadar Odamız Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü’ne iletilmesi (kerden@atso.org.tr) rica olunur.  

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002