Libya

11 Temmuz 2011 Pazartesi

TOBB’dan alınan yazıda, 09/04/2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile eklenen Geçici Beşinci Maddesi kapsamında; Libya’da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya’da ve/veya Libya’ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan kredilerin ve diğer alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanındığı belirtilmiştir.


Ayrıca, 18/06/2011 tarih ve 27968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerince alacakları için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ’ in 5. maddesine aşağıda belirtilen husus ilave edilmiştir;

 

“Finansman şirketleri, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla, konut ve taşıt kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının %4’ü oranında, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan krediler için, kredi tutarının %8’i oranında genel karşılık ayıracaklardır.”

 

Aynı Tebliğ’e bir de Geçici 3 üncü Madde eklenerek, Libya’da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Libya’da ve/veya Libya’ya yönelik

faaliyetleri ile ilgili gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanan alacakları dışında özel karşılık ayrılan diğer alacakların bulunması halinde, Libya ile ilişkili alacakların da özel karşılık ayrılan alacaklar arasında sınıflandırılacağı, ancak, bu alacaklar için öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılmasının şirketlerin ihtiyarında olduğu, söz konusu alacaklara ilişkin olarak, şirkete olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likitide sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likitide gücü kazandırmak ve şirket alacağının tahsilini sağlamak amacıyla, gecikmiş faizler de dahil olmak üzere, alacakların Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla üç defayla sınırlı olmak üzere, yeniden yapılandırılabileceği ya da yeni bir itfa planına bağlanabileceği hususlarının düzenlendiği belirtilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002