Bulgaristan İnşaat Odası

11 Temmuz 2011 Pazartesi

TOBB’dan alınan yazıda, Bulgaristan’da 29 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İnşaat Odası Yasası hakkında hususlar aşağıda sunulmaktadır.


“29 Aralık 2006 tarihinde Bulgaristan Resmi Gazetesinde İnşaat Odası Yasası yayınlanmıştır. İnşaat Odası Yasasına Bulgaristan’da inşaat faaliyetinde bulunan yerli ve yabancı firmalar uymak zorundadır. Yasa, Bölgesel Planlama Yasasının 137.maddesi 1.fıkrasında tanımlanmış 1. ile 5. kategorilerindeki inşaat işlerini ve Milli Ekonomik Faaliyetler Sınıflamasının İnşaat Bölümünde düzenlenmiş inşaat ve montaj işlerini yapan firmalara kayıt zorunluluğu getirmektedir.

 

Birinci kategoride kayıt yaptırmış inşaat firmaları diğer kategorilerdeki inşaat işlerini yapabilme yetkisine sahiptir. İkinci kategoride kayıt yaptırmış inşaat firmaları ise birinci kategori işler haricindeki kategorilerin işlerini de yapabilmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci kategoride bulunan firmalar ise sadece kendi kategorisine ait alt işleri yapabilmektedir.

 

Kayıt yaptıracak firmaların uyması gereken koşullar şöyledir:

 

• Vergi ve zorunlu sigorta borçlarının ve bunlara ilişkin faiz borçlarının bulunmaması,

 

• Tasfiye halinde bulunmamaları,

 

• Beyan ettikleri inşaat ve montaj işlerinin yapımım mümkün kılacak teknik donanıma sahip olmaları,

 

• İş sözleşmeleri ile istihdam edilen gerekli personele sahip olmaları(inşaat teknik yönetimini ve inşaat işlerinin kontrolünü sağlayacak, kullanılan inşaat malzemelerinin iş güvenliği temel gereklerine uygunluğunu gözetecek, iş güvenliği koşullarının yerine getirilip getirilmediğini takip edecek, kriz durumlarında yönetimi sağlayacak personel ve mevzuat gereğince iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken diğer personel),

 

• Teknik personelin bu işi yapma yetkisine ve teknik personelin dışındaki personelin gerekli mesleki tecrübeye sahip olması,

 

• Çalışanların iş gereklerini yerine getirmediklerinden dolayı meydana gelecek zararlar için sigortalarının bulunması gerekmektedir.

 

Bu koşulların yanı sıra birinci kategoride yer alacak firmaların önceki yıl ortalama personel sayısının 50’den, gayrı safi gelirlerinin 1,534 milyon Euro’dan (3 milyon leva) ve maddi duran varlıklarının 255,6 bin Euro’dan (500 bin leva) az olmaması, ikinci kategoride yer alacak firmaların ise önceki yıl ortalama personel sayısının 30’dan, gayri safi gelirlerinin 767 bin Euro’dan (1,5 milyon leva) ve maddi sabit varlıklarının 102,3 bin Euro’dan (200 bin leva) az olmaması şartlarına uymaları gerekmektedir. Kayıtlı olan her firma beyan etmesi gereken değişiklikler konusunda meydana geldikleri tarihten itibaren 14 gün içerisinde yetkilileri bilgilendirmek durumundadır. Bir yıl içerisinde üç defa bunu yerine getirmediği takdirde firma sicil kaydından çıkartılmaktadır. Sicilden çıkartılmanın diğer nedenleri firmanın kapatılması, her yıl 30 Haziran’a kadar önceki yılın mali raporunun ibraz edilmemesi, tasfiye prosedürüne girmesi ve Bulgaristan’da sürekli faaliyette bulunmayan yabancı firmalar hariç olmak üzere bir firmanın üç yıl boyunca inşaat işleri gerçekleştirmemesidir.

 

Küçük çaplı iş yapan (örneğin onarım) firmaların kaydolma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kayıt yaptırmayan firmalar işverenle sözleşme imzalayamamaktadır. Kanuna göre; sözleşmenin halihazırda imzalanmış olduğu hallerde işi üstlenen inşaat firması kayıt işlemlerini tamamlamamış ise bu işlem tamamlanana kadar inşaatı biten birimin kullanıma girmesine izin verilmeyecektir.

 

İnşaat firmalarından büyüklüklerine göre 614 Euro (1.200 leva) ile 1,534 bin Euro (30 bin leva) arasında bir girişi ücreti alınmaktadır. Beyanname Oda’nın web sayfası (www.ksb.bg) aracılığıyla da doldurulabilmektedir. Bu beyanname ile birlikte 15 adet belgenin doldurularak ibraz edilmesi gerektiği belirtilmektedir.”

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002