Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Hakkında

27 Eylül 2010 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.09.2010 tarih ve 0531/23608 sayılı yazısı ekinde Odamıza gönderilen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası AŞ.nin yazısında;

1 Ağustos 2010 tarihli resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6009 Sayılı Kanun’’ (Kanun)un 2.maddesinde yapılan düzenleme ile başta bankalar ve aracı kurumlar olmak üzere BSMV mükellefi kurumların VOB’da gerçekleşen işlemlerinden doğan karlarına uygulanmakta olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) 1 Eylül 2010 tarihi itibarıyla kaldırıldığı belirtilmiştir. Yazının devamında, BSMV’nin artık VOB’daki işlemlerde uygulanmamasının borsadaki likiditeyi ve derinliği artıracağının düşünüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca, Kanunun 4. maddesinde yapılan düzenleme ile TTK hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıkları ile benzer nitelikte oldukları Maliye Bakanlığınca belirlenenler için stopaj oranın %0 olarak uygulanacağının hükme bağlandığı vurgulanarak, uygulamanın yürürlüğe giriş tarihinin 1 Ekim 2010 olarak belirlendiği bildirilmiştir.

Yapılan yeni stopaj düzenlemesi ile özellikle VOB’daki döviz vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapmayı düşünen reel sektör şirketlerine % 0 oranında stopaj uygulanacağı, bunun Birliğe üye şirketlerin yeni düzenleme sonrasında vergisel anlamdaki maliyetlerinin sıfırlanması anlamına geldiği, dalgalı kur rejimi nedeniyle yurt dışı fiyat rekabetinde sorunlar yaşayan ihracat sektörünün ve kur riski nedeniyle oluşan belirsizlik dolayısıyla zaman zaman finansal zorluklarla karşılaşan ithalatçı şirketlerin Borsadaki riskten korunma amacıyla işlem yapmalarının önündeki en önemli engelin böylelikle ortadan kalktığı belirtilmiştir.

Dalgalı kur rejiminde fiyat ve kur dalgalanmalarının tehdidi altında bulunan reel sektörün yurtdışı rakipleri ile rekabet ederken, fiyat keşfinde ve riskten korunmada kullanacağı en önemli enstrümanlardan birisi olan Döviz Sözleşmelerinin yeni vergi avantajı sonrasında üyeler tarafından artan oranda kullanılacağı inancı ifade edilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002