Dış Ticaret Veri Sistemi

30 Aralık 2010 Perşembe

TOBB’dan alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde, Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) adında bir yazılım çalışmasının sürdürüldüğü, bu sistem ile tüm izin ve uygunluk başvurularının belge üretilmeksizin yapılıp sonuçlandırılması ve firmalara iletişimin elektronik ortama taşınmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.


Bu sistem ile tüketicilere ve firmalara kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulması, "riskli" ürünlerin ve firmaların daha iyi bir şekilde takibi, ayrıca üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtilmekteydi.

Bu çerçevede, 18.10.2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/41 sayılı "Dış TicaretVeri Sistemine Ilişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ" ile Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca ihracat ve ithalat faaliyeti gerçekleştiren firmaların elektronik ortamda tanımlanması ve bu firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi hakkında usul ve esasların belirlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan tebliğ ile başlatılan pilot uygulama, ilk aşamada seçilmiş tarım ürünleri (Kabuklu Ceviz, Ceviz, Elma (Golden cinsi), Starking Elma, Strakrimson Elma ve Diğer Elmalar) temelinde sadece İzmir, Mersin, İstanbul ve Bursa Dış Ticaret Standardizasyon (DTS) Denetmenleri Grup Başkanlıklarına yapılacak denetim başvurularını kapsamaktadır. Pilot uygulama kapsamının aşamalı olarak ürün ve Grup başkanlıkları bazında genişletilmesi planlanmakta olduğu belirtilmiştir.

Grup Başkanlıklarınca yapılan denetim sonucunda ürünlerin ithalinin uygun bulunması halinde, ürüne dair DTVS vasıtasıyla e-Uygunluk Belgesi oluşturulmakta ve firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilmektedir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olup, aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmeyeceği bildirilmektedir. Pilot uygulamaya ilişkin diğer hususlar 03.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/42 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği"nde yer almaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002