İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu

5 Ekim 2010 Salı

12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu’nun ikinci toplantısı 23 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


TOBB’dan alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atıfla, 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu’nun ikinci toplantısının 23 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirildiği bildirilmiştir. 

Yazıda devamla, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen “Girdi Tedarik Stratejisi” çalışmaları kapsamında, demir-çelik ve madencilik sektörünün girdi tedariki açısından değerlendirildiği ve bu kapsamda söz konusu sektörlere ilişkin aşağıdaki konularla ilgili görüş talep edildiği ifade edilmiştir:

 ·         Sanayi girdi tedarikinde dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için ve bu konuda etkinlik ve maliyetlerde tasarruf sağlanabilmesi amacıyla, demir-çelik ve madencilik sektörlerinde yer alan firmalar arası ortak hareket geliştirilebilmesi imkanlarının değerlendirilmesi

·         Anılan sektörlerde, Türkiye’nin (enerji hariç) en önemli ithal ara malı niteliğindeki hurdada yurtiçi potansiyelinin tespiti, potansiyele uygun ölçekte toplama merkezlerinin oluşturulması imkanlarının değerlendirilmesi

·         Demir-çelik ve madencilik sektörleri çerçevesinde, ara malı hurdanın iç arzının arttırılmasını teminen yapılabilecek kolaylaştırıcı, teşvik edici ve hurda arzını artırıcı etki yaratabilecek düzenlemelere ilişkin görüşler

Bu çerçevede, İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu çalışmalarında değerlendirmek üzere demir-çelik ve madencilik sektörlerinde yukarıda belirtilen konularla ilgili önerilerinizi 11 Ekim 2010 Pazartesi gününe kadar Odamız Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü’ne (kerden@atso.org.tr) bildirmeniz rica olunur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002