Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

6 Ekim 2010 Çarşamba

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” hakkında 2010/8 sayılı tebliğ 23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” hakkında  2010/8 sayılı tebliğ 23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15/9/2010 tarihli ve 2010/9 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşu (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri), bu Tebliğ çerçevesinde verilen destekleri kapsamaktadır. 

Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.

Tebliğ kapsamında düzenlenecek olan eğitim konuları aşağıda yer almakta olup, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun görülen konularda da eğitimler düzenlenebilecektir.(Madde 5);

          a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

          b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

          c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

          ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,

          d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

          e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

          f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

          g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

          h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

          ı) Yenilikçilik ve Kümelenme

Bu çerçevede, şirketlerin, eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i desteklenecektir.

 

Tebliğ ayrıca, “Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesini” de kapsamaktadır.

 

Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İşbirliği Kuruluşu, İGEME koordinasyonunda proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları düzenleyebilir.

 

Bu kapsamda aşağıda ana başlıkları yer alan konulara ilişkin program giderleri ve Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konulardaki program giderleri desteklenmektedir.

 

          a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi

          b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi

          c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi

          ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi

          d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı

          e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması

 

Söz konusu eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır. 

Söz konusu tebliğin 9.maddesi kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, İGEME koordinasyonunda proje bazlı yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilmektedir. 

İşbirliği Kuruluşunca bu Tebliğin 12.maddesi kapsamında düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programı (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, ulaşım, konaklama,  yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki tanıtım ve organizasyon giderlerinin en fazla %75’i karşılanacaktır.

Bu Tebliğin 9. ve 12. maddeleri kapsamında eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, bu Tebliğin 9. maddesi kapsamında Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilmektedir.(Madde 15)

 

15.madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanacaktır.

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” hakkında  2010/8 sayılı tebliğ ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002