Gürcistan / Yatırım

7 Ekim 2010 Perşembe

Azerbaycan Cumhuriyeti İktisadi ve İnkişaf Bakanı Sayın Şahin MUSTAFAYEV'in Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'a muhatap mektubunda, Türkiye ve Azerbaycan işadamlarının ortak yatırımları için potansiyel oluşturan Gürcistan'daki yatırım alanları "Tavukçuluk ve Yumurta Üretimi", "Kapers (Capparis spinosa) Bitkisinin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve İhracı", "Koyun Yününün Toplanması, Temizlenmesi, İşlenmesi ve İhracı", "İnşaatta Kullanılan Kaplama Taşlarının Üretimi (Çıkarılması), İşlenmesi ve İhracı" olarak belirtillmiştir.


TOBB’dan alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atıfla, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi'nin 22 Eylül 2010 tarihinde, Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Azerbaycan Cumhuriyeti İktisadi ve İnkişaf Bakanı Sayın Şahin MUSTAFAYEV'in Bakanımıza muhatap mektubunu tevdi ettiği belirilmiştir.

Yazıda devamla, sözkonusu mektupta, Gürcistan'ın Türkiye ve Azerbaycan işadamlarının ortak yatırımları için potansiyel oluşturduğu vurgulanarak, aşağıda belirtilen alanlarda Türkiye ve Azerbaycan işadamlarının ortak yatırım yapabileceği ifade edilmiştir.

·         Tavukçuluk ve yumurta üretimi,

·         Kapers (Capparis spinosa) bitkisinin yetiştirilmesi, işlenmesi ve ihracı,

·         Koyun yününün toplanması, temizlenmesi, işlenmesi ve ihracı,

·         İnşaatta kullanılan kaplama taşlarının üretimi (çıkarılması), işlenmesi ve ihracı.

Konu ile ilgilenen üyelerimizin ilgilendikleri alan ile isim ve irtibat bilgilerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'na iletilmek üzere 15 Ekim 2010 tarihine kadar Odamız Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü’ne (kerden@atso.org.tr) bildirmeleri rica olunur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002