Tarımsal Sulama Abonelikleri

26 Ocak 2011 Çarşamba

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü Elektrik Piyasası ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan 03.01.2011 tarih ve 4581 sayılı yazıda; Tarımsal Sulama Aboneliği için yapılan müracaatlarda, fenni yönden her türlü şartı yerine getiren talep sahiplerinin (proje ve elektrik tesisinin, yürürlükteki yöneltmelik esaslarına göre uygunluğunun kontrol ve kabul edilmesi, söz konusu tesis için istenen enerji müsaadesi ve bağlantı şartlarının yerine getirilmiş olması) aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları halinde abonelik kaydının yapılacağı belirtilmiştir.


Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü Elektrik Piyasası ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan 03.01.2011 tarih ve 4581 sayılı yazıda; Tarımsal Sulama Aboneliği için yapılan müracaatlarda, fenni yönden her türlü şartı yerine getiren talep sahiplerinin (proje ve elektrik tesisinin, yürürlükteki yöneltmelik esaslarına göre uygunluğunun kontrol ve kabul edilmesi, söz konusu tesis için istenen enerji müsaadesi ve bağlantı şartlarının yerine getirilmiş olması) aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları halinde abonelik kaydının yapılacağı belirtilmiştir.

 

Buna göre;

-Dilekçe,

-Mülkiyeti gösterir belge (Tapu),

-Kiracı ise mülk sahibi ile yapılan sözleşme,

-Kimlik fotokopisi ,

-Elektrik tesisat projesi,

-İş bitim belgesi,

-Sayaç faturası,

-Tarım İl Müdürlüğü’nden verilen sulamanın tarımsal amaçlı olduğu gösterir belge,

 

Su kullanma izin belgesi ;

-Yer altı suyu (sondaj) ise D.S.İ’nden verilecek yer altı suyu kullanma izin belgesi,

-Kanal, gölet, havuz vb. yerlerde ise sahibi kurum ve kuruluşlardan verilecek su kullanma izin belgesi,

 

Uygulamanın; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 45. maddesine istinaden hazırlanan Müşteri Hizmetleri Yöneltmeliği’nin 5. Maddesinde ifade edilen mevzuatı düzenleyen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onaylı  “Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları’’ hükümleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

 

İlgililere duyurulur.

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination