Yıllık İşletme Cetveli

28 Ocak 2011 Cuma

Yıllık İşletme Cetveli


T.C. Antalya Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen 14.01.2011 tarih ve B.14.4.İLM.0.07.00.01/105-99 sayılı yazıda;

 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1.nci maddesi kapsamında değerlendirilen imalatlarla uğraşan ve en az bir (1) işçi çalıştıran Sanayi İşletmelerinin, üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren iki (2) ay içerisinde, üretim yerinin bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat ederek, Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğunun bulunduğu,

 

Sanayi İşletmeleri’nin İl Müdürlüklerinden almış oldukları Sanayi Sicil Belgesi’ni, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5.maddesi gereğince, bir önceki yıla ait (2010 yılı) faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvelini (SANSİC B), 30 Nisan 2011 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yada Bakanlığın www.sanayi.gov.tr” “E-Hizmetler” bölümünde, “Online Uygulamalar” menüsü altında “Yıllık İşletme Cetveli İşlemleri” bölümünden verme zorunluluğunun olduğu, aksi takdirde Kanunun 9.Maddesine göre; Yıllık İşletme Cetvellerini süresinde vermeyen işletmelere 2011 yılında (616.00 TL.) İdari Para Cezasının uygulanacağı,

 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4.maddesi gereğince; Sanayi Sicil Belgesine sahip Sanayi İşletmeleri’nin; Kanunun 2 nci maddesine göre verilecek beyannamelerde yazılı işletmeyle ilgili bilgilerde bir değişiklik (adres, ürün ve unvan değişikliği, daimi veya geçici olarak kapatılması gibi) olması durumunda, bir (1) ay içerisinde İl Müdürlüğüne bildirilme zorunluluğunun olduğu, aksi takdirde Kanunun 9.Maddesine göre; haklarında (616.00 TL.) İdari Para Cezası uygulanacağı,

 

Sanayi Sicil Belgeleriyle ilgili duyuruların e-mail yoluyla yapılacağı için hazırlanacak olan Kapasite Raporlarında firmaların e-mail adreslerinin yazılı olmasının önem arz ettiği,

 

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerinin; belge düzenleniş tarihi itibariyle her iki yılda bir yapılarak, Belgenin geçerliliğinin devam ettirilmesinin sağlanması gerektiği hususları belirtilmekte olup, konunun ilgili Üyelerimize duyurulması istenilmektedir.

 

İlgilenen Üyelerimiz daha ayrıntılı bilgi için (243 47 77) no.lu telefondan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile irtibata geçebilirler.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination