Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 22’inci toplantısında almış olduğu kararlar

31 Ocak 2011 Pazartesi

TÜBİTAK tarafından sekretaryası yürütülen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 15.12.2010 tarihinde yapmış olduğu 22’inci toplantısında alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

  • 2011-2016 Bilim Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’nı da içeren Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016’nın onaylanması, sekretarya tarafından ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına ve ilgili kurumlarca belirlenen stratejiler çerçevesinde oluşturulan eylemlere ilişkin gelişmelerin izlenmesi,
  • 2011-2013 arasında kamu Ar-Ge ve yenilik fonlarının kullanımında başta mevcut Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi harekete geçirecek projelerin desteklenmesi olmak üzere, mevcut kapasitenin tam güçle çalışabilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan teknisyen, ikincil teçhizat gibi ilaveler için desteklerin sağlanması ve yeni dönem ulusal stratejiler ile uyumlu bir şekilde projelerin desteklenmesi,
  • Araştırma altyapıları yol haritasının hazırlanması ve araştırma merkezlerinin etkin kullanımını/sürdürülebilirliğini sağlamak üzere gerekli idari/yasal düzenlemelerin yapılması.

BTYK’nun 22’inci toplantısı ile ilgili belgelerin tamamına www.tubitak.gov.tr/btyk/22 adlı internet adresinden ulaşılabilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002