Rusya/Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

3 Şubat 2011 Perşembe

18 Eylül 2008 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ve Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında Gümrük işlemlerinin Basitleştirilmesine ilişkin protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH)'nın çerçevesi çizilmiştir. BGH'nin uygulanmasına ilişkin mutabakat zaptı 19 Şubat 2009 tarihinde Istanbul'da imzalanmış olup 05.03.2009 tarih ve 27160 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.


Bu çerçevede BGH'nin temel prensipleri aşağıda özetle verilmiştir;

• Tüm taşıma türlerini ve malları içermesi öngörülen genel bir uygulamadır,
• Gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanacaktır,
• Taraflar BGH'ye katılmayan firmalara yönelik olarak, sistemin gönüllülüğe dayalı ruhuna aykrı uygulamalardan kaçınacaktır.
• Bilgi ve veri değişimi, hiçbir aracı olmadan doğrudan taraflar arasında yapılacaktır,
• Uygulama şeffaf, öngörülebilir olacak ve ayrımcılık içermeyecektir,

Alınan kararlarla birlikte, BGH için bir pilot uygulama hayata geçirilmiş olup, söz konusu pilot proje yalnızca hava taşımacılığı ile sınırlandırılmış ve bu bağlamda, Türkiye'den Atatürk ve Sabiha Gökçen hava limanları ile Rusya'nın Vnukovo hava limanı pilot projede yer almışlardır.

Ancak, kamu ve özel sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın imzalanmış olan protokolde öngörülen şekli ile mevcut BGH uygulaması arasında farklar oluşmuştur.

Buna göre BGH'nin imzalanmış olan protokolünde temel prensipleri arasında da bulunan "bilgi ve veri değişimi, hiçbir aracı olmadan doğrudan taraflar arasında yapılacaktır" maddesi mevcut sistemde geçerliliğini kaybetmiştir. Mevcut sistemde bir Rus şirketinin İstanbul şubesi, Rusya'ya yapılacak olan ihracatın gözetimi görevini üstlenirken diğer taraftan, yine Rusya'da bulunan ilgili bir şirketin, Türkiye'den yapılan ithalatın aracı ithalatçısı olarak görev yaptığı belirtilmektedir.

Yukarıdaki bilgilere istinaden,

• Mevcut Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulaması,
• Referans fiyat uygulaması,
• Rusya tarafında tek "aracı ithalatçının" ve Türkiye tarafında tek "gözetim şirketinin"varlığı,
• Güvenli paket (safe-package) uygulaması (Ihracat Beyannamesi, Form A, Beyanname eki diğer belgeler - fatura vb- ve bunların kontrollerini kapsayan),

hususları ile uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında  görüşlerinizin 9 Şubat 2011 tarihine kadar Odamız Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü’ne (E-mail:aunal@atso.org.tr, Faks:0-242-314 37 86 ) iletilmesi rica olunur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002