GS1 Türkiye (Barkod) Üyeliği

26 Şubat 2010 Cuma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 22.02.2010 tarih ve 05034 sayılı yazıda;

 

Birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS 1 Türkiye), uluslararası GSİ Sisteminin ülkemizde uygulanması çerçevesinde, üyelik için başvuruda bulunan firmalara GS 1 firma önek numarası tahsis etmekte; firmalar da bu önekle kendi ürün barkodlarını oluşturmakta,

 
TOBB-GS 1 Türkiye Görev ve Çalışma Esasları Talimatına göre üye firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl TOBB-GS 1 Türkiye’ye üyelik aidat bedellerini ödemekle yükümlü olup, Ödemeleri gereken aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmalara iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirilmekte,


Diğer yandan, bazı aracı kurumlarca TOBB-GS1 Türkiye üyeliği aidatları ile ilgili firmalara yazı gönderildiği tespit edilmiş olup, TOBB-GS 1 Türkiye, aidat ödemelerini üye firmalara bizzat (aracı bir kurum olmaksızın) posta yoluyla bildirmekte olup söz konusu kurumlarca gönderilen yazıların tarafımızla ilgisi olmamaktadır. Ayrıca, TOBB-GS 1 Türkiye’ye üyelik başvuru işlemleri veya aidat ödemeleri için firmaların aracı kurumla çalışma zorunluluğu da bulunmamakta olduğu belirtilmektedir.

 

GS1 Türkiye (Barkod) Üyeliği konusu Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002