Avrupa Birliği ICT PSP Programı duyurusu

8 Mart 2010 Pazartesi

Avrupa Birliği, 2000 yılında kabul ettiği Lizbon Stratejisinde 2010 yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelme hedefini ortaya koymuştur. AB, bu hedef paralelinde yürütülen eAvrupa programının 2005 yılında tamamlanmasının ardından Lizbon Stratejisinde ortaya koyduğu politikaları da gözden geçirerek i2010 stratejisini kabul etmiştir.

Topluluk tarafından, bu strateji ve girişimlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla eContent, eTen MODINIS vb. bir dizi mali destek programı uygulanmıştır. Topluluğun 2007-2013 bütçe döneminde, bilgi toplumuna yönelik olarak birbirinden bağımsız olarak yürütülen destek programlarının tek bir program altında bütünleştirilmesi benimsenmiştir. Bu çerçevede, Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) üç bileşeninden biri olarak, yedi yıllık dönem için yaklaşık 730 milyon Avro bütçeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) uygulamaya konmuştur. ICT PSP Programının uygulanmasına i2010 Stratejisinin tamamlanması sonrasına benimsenecek yeni stratejiler kapsamında 2011-2013 döneminde de devam edilecektir.

Program ile AB’nin i2010 Stratejisinde belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak; rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılması, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, kamu kesimi-özel sektör işbirliğinin desteklenmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı yenilikçi hizmetler ile bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir.

Türkiye de Programa 2009 yılından itibaren taraf olmuştur. Bu çerçevede, Türkiye’den taraflar da Program çerçevesinde oluşturulan Konsorsiyumlara katılarak proje başvurusunda bulunabilmekte ve Program bütçesinden destek alabilmektedir. Program kapsamında merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruşları ile üniversitelerin yanı sara, büyük ve küçük ölçekli özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler de konsorsiyumlara katılarak proje telif edebilmektedir.

Program kapsamında tek bir ülkeden başvuru yapılamamakta, destekleme mekanizmasına göre en az 4, 6 ya da 7 ülkeden ortaklarla konsorsiyum oluşturmak gerekmektedir. Bir ülkeden birden fazla ortak konsorsiyumlarda yer alabilmektedir.

Program, yıllık iş programları çerçevesinde yürütülmekte olup 2010 yılı çağrısı 1 Haziran 2010 tarihinde son bulacaktır. ICT-PSP Programının geneli ile 2010 yılı İş Programı ve çağrısına ilişkin detaylı bilgiye; http://ec.europa.eu/information society/activities/ict psp/index en.htm, http://www.bilgitoplumu.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Bu Programların firmalarımızın yenilikçi ürün ve uygulamaları geliştirmeleri ve pazara sürmeleri açısından önemli fırsatlar sunduğu, uluslararası işbirliği imkanları dolayısıyla, ayrıca kapasitelerini artırmalarına imkan sağladığı, pazara giriş ve nüfuz imkanlarını artıracak potansiyel taşıdığı değerlendirilmektedir.

Konuyu bilgilerinize arz eder, iyi çalışmalar dileriz.

Antalya AB Bilgi Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002