Reach Tüzüğü

30 Temmuz 2010 Cuma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) ‘nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1Haziran 2007’de yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Sözkonusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla madde üreten veya ithal eden firmaların söz konusu kimyasalları Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir.


Ülkemizin  AB’ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatımızın yarısına yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında REACH Tüzüğü ülkemiz kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri  yakından ilgilendirmektedir. AB ve AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması için firmaların REACH kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem teşkil etmektedir.Söz konusu tüzük AB’ye ihracat yapan firmalarımıza olduğu kadar, ihracata yönelik tedarik hizmeti veren  firmalarımıza da bazı sorumluluklar getirmektedir.

REACH Tüzüğü’nün fiili ilk uygulaması olan “ön-kayıt süreci” 1 Aralık 2008 tarihine sona ermiş olup, süreci kaçırmış firmaların takip etmesi gereken prosedürler dahil olmak üzere, “Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama” süreçlerinde gelişmelerin takibi önem arz etmektedir.

Tüzüğün kayıt takvimine göre öncelikle, yüksek tonajlı ve risk/zarar derecesi yüksek maddelerin kaydının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 1 Aralık 2010 tarihi itibarıyla aşağıdaki koşullara sahip olarak AB pazarına sunulan ‘faz-içi’ maddelerin kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir: 

·         ≥1000 ton /yıl veya,

≥100 ton/yıl ve NR50-53 sudaki organizmalar için çok toksik olan veya,

·         ≥1 ton/yıl ve Kategori 1 ve 2 olarak sınıflanmış, kanserojen,mutajen veya üreme için toksik (KMÜT).

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002