Yunanistan'ın Hususi Pasaport Hamili Vatandaşlarımıza Vize Muafiyeti

10 Ağustos 2010 Salı

TOBB'dan alınan yazıda, Sayın Başbakanımızın 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Atina’ya yaptlklari resmi ziyaretleri sırasında, “Hususi pasaportların Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Ortak Bildiri’'nin Atina’da 14 Mayıs 2010 tarihinde imzalandığı belirtilmektedir.


 Yunanistan ile imzalanan bildiride öngörülen vize düzenlemelerine ilişkin esaslar aşağıda verilmektedir:
- Anılan Ortak Bildiri uyarınca, hususi pasaport (yeşil pasaport) hamili vatandaşlarımız Yunanistan’a 6 ay içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit gecişlerinde vizeden muaftırlar. Fakat, Yunanistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik ye konsüler temsilciliklerine görevle atanan hususi pasaport hamili vatandaşlarımız ise vizeye tabidirler.
- Yunanistan, hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyeti uygulamasını 28 Temmuz 2010 tarihinde başlatmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002