Hayat Boyu Öğrenme Programı

18 Ağustos 2010 Çarşamba

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde alınan 03.08.2010 tarih ve 20314 sayılı yazıda; Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı kararıyla oluşturulan Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan “Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri”nin, hayatboyu öğrenme konusunda Avrupa düzeyinde politika geliştirilmesini ve işbirliğinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

Katılımcıların bu ziyaretle diğer ülkelerdeki uygulamaları gözlemleme ve fikir ve bilgi alışverişinde bulunma imkanına sahip olacakları, ziyaretlerin AB ve EFTA üyesi ülkelere,1 Mart 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında en az üç, en fazla beş iş günü olarak gerçekleştirileceği, bu program çerçevesinde düzenlenecek çalışma ziyaretleri için katılımcı başına 1,304 Avroya kadar destek sağlanacağı ifade edilmiştir.

Başvuruda bulunacaklar için gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

1) 2007/08 öğretim yılını takip eden yıllarda gerçekleştirilen bir çalışma gezisine katılmamış ve profillerinin düzenlenecek çalışma gezisinin konusuyla uyumlu olması halinde küçük ve orta ölçekli işletme yöneticileri,Ticaret ve/veya Sanayi Odaları temsilcileri ve şirketlerin eğitim uzmanlarıyla insan kaynakları yöneticileri programa başvurabilmektedir.

2) Başvuru için http://studyvisits.cedefob.europa.eu/ adresinden başvuru formunun online olarak doldurulması, doldurulan formun üç nüsha çıktısı alınarak hem başvuru sahibi hem de kendi kurum amiri tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra; -Başvuru sahibinin kurumundan, başvuranın resmi görevinin ve statüsünün ne olduğunu da içeren ve amiri tarafından imzalanan üst yazı, -Europass formatında hazırlanmış olan özgeçmiş, -Yabancı dil yeterlilik belgesi ile birlikte en geç 15 Ekim 2010 tarihine kadar postaya verilmesi veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002