4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Hükümlerinin Uygulanması

21 Ocak 2011 Cuma

Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü’nden gelen yazıda; 4207 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin denetimler esnasında; kapalı alan şeklinde inşa edilen veya düzenlene bir kısım alanların, yan yüzeylerinin ya da tavan kısmının açılır-kapanır mekanizmalarla gün içinde zaman zaman açılmak suretiyle açık alan haline getirmeye çalışıldığının gözlendiği ifade edilmiştir.


Bu çevrede; Tütün Kontrolü Ulusal Komitesi üyelerinden oluşan bilim insanlarının var olan bilimsel kanıtlardan yararlanarak oluşturdukları görüş, esasen kapalı alan olan bir kısım alanların, gün içerisinde açılmasının tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korunmak için yeterli olmadığı şeklindedir. Ayrıca, konuyla ilgili 30 Kasım 2009 tarihli ve 209/C, 296/2 Avrupa Birliği Konseyi kararları da dikkate alınarak, mezkûr Kanunun “kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından koruma” amacının gerçekleştirilebilmesine yönelik sahadaki uygulamaların yerindeliği ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 4207 sayılı Kanunun ve 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinin amacına uygun olarak, tavan veya yan yüzeyleri ya da her ikisi birden açılır-kapanır bir düzeneğe sahip olan işletmelerde, bu düzenekler yardımıyla tavan ve yan yüzeyleri zaman zaman açık tutulsa dahi, kapalı alan mahiyetindeki bu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi mezkûr kanunun ihlali anlamına geldiği ifade edilmiştir. Bu sebeple söz konusu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin verilmeyeceğinin ve ihlal edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002