Özürlülerin İstihdamı

24 Ocak 2011 Pazartesi

Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınan 20.12.2010 tarih ve 25357 sayılı yazıda; 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi ile değişik 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler… İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri İş Kurumu aracılığıyla sağlarlar…”, Kanununun 101.maddesinde de “Bu kanunun 30’uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline… Para cezası verilir.” denildiği hatırlatılmıştır.


Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınan 20.12.2010 tarih ve 25357 sayılı yazıda; 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi ile değişik 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler…  İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri İş Kurumu aracılığıyla sağlarlar…”, Kanununun 101.maddesinde de “Bu kanunun 30’uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline… Para cezası verilir.” denildiği hatırlatılmıştır.

Yazının devamında, İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 2010 Ekim ayı verilerine göre Antalya’da özürlü çalıştırma yükümlülüğünü yerine getiren özel sektöre ait işyerlerinin özürlü kontenjanı doluluk oranının  %53 seviyesinde olduğu, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin sayısının ise 481 olduğu belirtilerek, bu tespitlerle özel sektör işyerlerinde konuya gerekli hassasiyetin gösterilmediği belirtilmektedir. Aynı konuda, kamu kurumlarının özürlüler için %80 istihdam oranı ile gösterdikleri duyarlılığın memnuniyet verici olduğu, ancak gerek kamu gerekse özel sektör işyerlerinde mevcut kontenjan açıklarının doldurulmasının yasal bir zorunluluk olduğunun unutulmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle, boş özürlü kontenjanı bulunan özel işyeri/işletmelerin, 5763 sayılı İş Kanununun değişik 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda, özürlü kontenjanlarını en kısa sürede doldurmaları hususunda gerekli tedbirlerin alınması, İş Kurumu İl Müdürlüğünce bu hususun etkin olarak takip ve denetimi ile mevzuat hükümlerine uymayan kurum ve işyerleri hakkında yasal öngörülen cezai işlemlerin yapılacağı belirtilmektedir.

Saygıdeğer üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002