Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’de Sivil Toplum Gelişimi için Verdiği Destekle İlgili Olarak İnternet Ortamında Yürütülecek İstişare

22 Nisan 2010 Perşembe

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu adına vatandaşlar, sivil toplum temsilcileri, kamu kurumları temsilcileri ve diğer tüm ilgili taraflarla bir istişare süreci yürütmektedir. Söz konusu istişare süreci “Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’de Sivil Toplumu Gelişimi için Verdiği Desteğe İlişkin Yol Gösterici İlkeler’ başlıklı taslak belgeye dayanmaktadır. Taslak belge istişare sürecinde alınan görüşlere dayanarak nihai hale getirilecektir. Belgenin nihai versiyonu, 2011-2015 dönemi için Türkiye’de sivil toplumun gelişimini destekleyici faaliyetler tasarlayıp uygulaması noktasında Avrupa Komisyonu’na faydalı bir rehber oluşturacaktır.


Avrupa Komisyonu neden bu istişare sürecini yürütüyor?
Avrupa Komisyonu aktif vatandaşlığı ve güçlü bir sivil toplumu çoğulcu demokrasinin ayrılmaz unsurlarından biri addeder. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu Türk Hükümeti ile birlikte mutabakata varılan katılım süreci çerçevesinde Türkiye’de aktif vatandaşlığa ve sivil toplum gelişimine yönelik desteğini sürdürüp pekiştirme konusunda kararlıdır. Taslak “Yol Gösterici İlkeler” bu kararlılığın bir göstergesidir.

Avrupa Komisyonu ilgili vatandaşlar ile sivil toplum ve kamu kurumları temsilcilerinin düşünce ve görüşlerinin yansıtılması halinde “Yol Gösterici İlkeler” belgesinin nihai versiyonun çok daha etkili ve amacına uygun olacağına inanmaktadır. Komisyon bu nedenle Türkiye’de sivil toplum gelişimi ile ilgili tüm birey, grup ve kurumların görüşlerini almak ister. Yol Gösterici İlkeler neleri kapsamaktadır?
Yol Gösterici İlkeler’in temelinde iki yapı taşı bulunmaktadır: AB’nin çoğulculuğa olan bağlılığı ve aktif vatandaşlığa verdiği önem.

Bu iki yapı taşına dayanarak Yol Gösterici İlkeler önümüzdeki beş yıllık dönem için beş adet kilit hedef tayin etmektedir. Bu beş hedef aktif vatandaşlığa ilişkin ortamının iyileştirilmesine ve örgütlü aktif vatandaşların kapasitelerinin arttırılmasına dayanmaktadır.

Taslak belge, bu hedeflere ulaşılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından yürütülebilecek olası faaliyetlere ve bu faaliyetlerin kaydettiği gelişmeyi ve etkilerini ölçecek göstergelere ilişkin listeler sunmaktadır.Taslak belge ile ilgili yorumlarımı nasıl iletebilirim?


Tüm ilgili taraflardan, taslak Yol Gösterici İlkeleri inceleyerek yorumlarını en geç 30 Mayıs 2010 tarihine kadar aşağıda belirtilen elektronik posta adresine yollamaları rica olunur: DELEGATION-TURKEY-CONSULTATION@ec.europa.eu

Elektronik posta mesajınız aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:

İsim

(eğer bir kuruluş veya kurum adına katkıda bulunuyorsanız) Ne tür bir kurum veya kuruluş olduğu (sivil toplum kuruluşu, özel şirket ya da diğer) ve kuruluşunuzun bulunduğu il

(eğer bireysel olarak katkıda bulunuyorsanız) Halihazırda ikamet etmekte olduğunuz il

Taslak Yol Gösterici İlkelere ilişkin her türlü yorum, memnuniyetle karşılanacaktır. Avrupa Komisyonu özellikle aşağıda yer alan sorulara yanıt aramaktadır:Soru 1 – Taslak Yol Gösterici İlkelere göre, Avrupa Komisyonu şu konulara yoğunlaşacaktır: (1) sivil toplum kuruluşlarına yönelik hukuki ve mali ortam, ve (2) sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Sizce bu temel konular doğru bir şekilde tespit edilmiş midir?

Başka konuların da bu kapsama alınması gerekiyor mu?

Öyleyse bunlar hangi konulardır ve neden dahil edilmelidir?

Soru 2 –Taslak Yol Gösterici İlkeler, aşağıdaki konularla ilgili olarak beş hedef tespit etmektedir:

İfade, barışçıl amaçlarla toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinden etkin olarak yararlanılması

Sivil toplumu destekleyici mali düzenlemeler, kamu ve özel sektör fon mekanizmaları

Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki kamu politikalarına ilişkin süreçlere ve Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) aracı altındaki programlama süreçlerine, etkin bir sivil toplum katılımının sağlanması

Örgütlü vatandaşların, vatandaşlardan ve karar mercilerinden daha etkin bir şekilde destek almaları

Örgütlü vatandaşların daha etkin şekillerde ağ oluşturmaları, bilgi paylaşmaları ve işbirliği yapmaları

Sizce Yol Gösterici İlkelerde ifade edilen bu beş hedef, doğru bir şekilde tespit edilmiş midir?

Bu hedeflerden bazısı, Yol Gösterici İlkelerin dışında bırakılabilir mi?

Yol Gösterici İlkelere dahil edilmesi gerektiğini düşündüğünüz başka hedefler var mı?

Öyleyse bunlar hangileridir ve neden dahil edilmelidir?

Soru 3 – Taslak Yol Gösterici İlkeler, önümüzdeki beş sene boyunca, Avrupa Komisyonu'nun yürütebileceği olası faaliyetlerin bir listesini sunmaktadır.

Sizce bu faaliyetler yeterli midir?

Yol Gösterici İlkelerin dışında bırakılması gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir faaliyet var mı?

Yol Gösterici İlkelere dahil edilmesi gerektiğini düşündüğünüz başka olası faaliyetler var mı?

Öyleyse bunlar hangileridir ve neden dahil edilmelidir?

Soru 4 – Genel bir soru olarak:

Avrupa Komisyonu çalışma yöntemini sivil toplum kuruluşları için nasıl daha kullanıcı-dostu hale getirebilir?

İstişareler nasıl düzenlenecek?
5 Nisan- 30 Mayıs 2010 tarihleri arasında, tüm ilgili tarafların görüşleri hem bu web sitesi aracılığıyla hem de Türkiye çapında gerçekleştirilecek toplantılar yoluyla bir araya getirilecek.

Yol Gösterici İlkelere nihai hali verilir verilmez belge, bu web sitesinde yayımlanacak.

Lütfen dikkat: Belgenin nihai hali, sadece Avrupa Komisyonu'nun sorumluluğunda olup işbu sebeple istişare sürecinde elde edilen tüm yorumları yansıtması mümkün olmayacaktır. Önümüzdeki yıllarda Yol Gösterici İlkeler düzenli değerlendirmeler, gereksinimler ve istişareler doğrultusunda yeniden değerlendirilip gözden geçirilecektir. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için vereceği desteğe dair değerli görüşlerinizi paylaşmak üzere ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz.

 Please Click to Read This Page in English

Antalya AB Bilgi Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002