5458 Sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular

29 Nisan 2010 Perşembe

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden gelen yazıda; 5458 sayılı Kanunun 3. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına istinaden, borçlarını 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırmış olanların, bir takvim yılı içindeki ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, taksitlendirme süreleri aşılmamak kaydıyla en geç takip eden takvim yılının sonuna kadar ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmakta olduğu belirtilmiştir.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden gelen yazıda; 5458 sayılı Kanunun 3. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına istinaden, borçlarını 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırmış olanların, bir takvim yılı içindeki ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, taksitlendirme süreleri aşılmamak kaydıyla en geç takip eden takvim yılının sonuna kadar ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmakta olduğu belirtilmiştir.

Ancak, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’ne ulaşan yazılardan, kapsama giren borçları 5458 sayılı kanun gereği yeniden yapılandırılmış ve 2006, 2007, 2009 yılına ait taksitlerini, bozma koşuluna girmeyecek şekilde ödemelerine rağmen, 2008 yılına ait taksitlerinden bazılarını ödememiş veya eksik ödemiş olan borçluların, 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini en geç takip eden takvim yılının sonuna kadar (31.12.2009 tarihine kadar)ödememiş olmalarından dolayı, 01.01.2010 tarihi itibariyle yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumuyla karşı karşıya kaldıkları anlaşılmıştır.

Bu durumda olan borçluların, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunmaları ve taksitlendirme süresinin aşılmaması, 2009 yılına ait taksitleri için yapılmış ödemelerin 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlere DİBS+1 faizi ile birlikte mahsup edilmesi, yapılan mahsup işlemi sonucunda; 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitin bulunmaması, 2009 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısının da üçten fazla olmaması, ayrıca 5458 sayılı kanunda yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususu, SGK İl Yönetim Kurulu’nun 26.03.2010 tarihli 2010/59 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

Buna göre;

  1. İşyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması,
  2. Taksitlendirme süresinin aşılmaması,
  3. 2009 yılına ilişkin taksit tutarlarının 2008 yılına ilişkin ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlere mahsup edildiği durumda, 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitin bulunmaması ve 2009 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısının da üçten fazla olmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması ve yukarıdaki şartları haiz borçluların en geç 30.04.2010 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat ederek, 5458 sayılı kanunun 3. Maddesinde öngörülen şartlar dikkate alınmak suretiyle ödeme yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili geniş açıklama SGK Başkanlığınca yayımlanan 2010/50 sayılı GENELGE de mevcut olup, genelgeye www.sgk.gov.tr adresindeki mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002