Tapdk 2010 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemleri

31 Aralık 2009 Perşembe

 

 

2010 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

2003 – 2009 yılları arasında düzenlenen ve  halen geçerliliğini korumakta olan TAPDK satış  belgeleri için 04 – 29 Ocak 2010 tarihleri arasında 2010 yılı süre uzatım işlemi yaptırılması gerekmektedir.

 

Kurumdan belge almış satıcıların 2010 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri ile tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış faaliyetleri esnasında uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan açıklama yazıları her bir satıcının satış yeri adresine gönderilmiştir.

 

Bilindiği üzere, Ocak 2010 ayı zarfında süre uzatım işlemi yaptırılmayan satış belgeleri; 01.02.2010 tarihi itibariyle askıya alınacak, belgenin askıda olduğu dönemde tütün mamulü ve/veya alkollü içki tedarik edilmesi veya satışa sunulması mevzuata aykırılık oluşturacak ve Nisan ayı sonuna kadar işlem yaptırılmaması halinde doğrudan iptal edilecektir.

 

Bu itibarla, yürürlükteki mevzuatta yer alan yaptırımlara maruz kalmanızdan doğabilecek mağduriyetin oluşmaması için, 2010 yılı süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okuduktan sonra ve açıklamalar  doğrultusunda gerçekleştirmenizi önemle rica ederiz.

 

I- Kurumumuz tarafından 2010 yılı için belirlenen ve sayfanın altında belirtilen işlem bedelini, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” vasıtası ile, havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numaranızı beyan ederek Kurum hesabına yatırınız. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi yada kuruma yetki verilmemiş olup, ödemelerinizi mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştiriniz.

 

TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşleminizin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memuru “tahsilatın mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği” konusunda uyarınız.

 

Süre uzatım işlemi bedelini kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla yada Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numaranızı veya vergi numaranızı beyan ederek ödemeyiniz. Aksi taktirde işlem bedelini Kurum hesabına yatırmış olsanız dahi mevcut belgeniz iptal duruma düşecektir.

 

II- İşyeri adresinize gönderilen bilgilendirme yazısında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra üyesi bulunduğunuz meslek odasından temin edeceğiniz üyelik yazısını forma ekleyiniz ve gönderi zarfının üzerine “SÜRE UZATIM İŞLEMİ BAŞVURUSU” yazdıktan sonra ilinizdeki Yetkili Odaya teslim ediniz veya posta yoluyla “PK:37 Emek / ANKARA” adresine gönderiniz. Banka dekontlarının sizde kalması gerekmekte olup, gönderilmemesini rica ederiz.

 

  Kurumumuz adına satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan odaların listesini internet (www.tapdk.gov.tr) sitemizin ana sayfasında bulabilirsiniz.                          

 

Söz konusu posta kutusu (PK. 37 Emek /Ankara) yalnızca satıcıların süre uzatım işlemi başvuru evrakını gönderebilmelerini sağlamak üzere tahsis edilmiş olup, diğer başvurularınız için Kurumun resmi yazışma adresini kullanmanız gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesinden doğabilecek sorumluluk tamamen göndericiye aittir.

 

III- Belirlenen süre zarfında süre uzatım işlemini usulüne uygun olarak tamamlamanız halinde, adınıza yeni bir belge düzenlenmesine yada belgenizin üzerine belirleyici bir işaret eklenmesine gerek kalmaksızın geçerliliğini koruyacağını göz önünde bulundurarak mevcut belgenizi muhafaza ediniz.

        

2010 yılında düzenlenecek yeni satış belgeleri ile 2003-2009 yılları arasında düzenlenen satış belgelerinin süre uzatım işlemleri için tahsil edilecek bedeller Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan ve 31.12.2009 tarihli, 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.12.2009 tarihli, 5134 sayılı Karar ile belirlenmiş olup, söz konusu bedeller aşağıda belirtilmiştir.

 

2010 YILI İÇİN BELİRLENEN BEDELLER

 

                PERAKENDE SATICILAR

                İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler……………. 148 TL

                İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler……………………………………………………090 TL

                Diğer mahallerde (belde ve köylerde) faaliyet gösterenler………………....…………..028 TL

 

                AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI

İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler…………….. 600 TL

İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler……………………………………………………219 TL

 

TOPTAN SATICILAR

İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler………………1.515 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar……………………………………………............  2.289 TL

 

İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler…………………………………………………...   600 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar……………………………………………………       910 TL

 

 

 

Bilindiği üzere 4207 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin yedinci fıkrası “Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. Anılan Kanun maddesinde yer alan hizmet verilen yer kavramı “doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklenti ve bahçeleri” şeklinde değerlendirilmekte olup, bu çerçevede (üniversite kampus alanları içi ve sağlık kurumlarının bahçeleri de dahil olmak üzere) hizmet verilen yer tanımı içinde kalan yerlerde tütün mamulü satışı yapılması satış belgesinin iptaline neden olacağından, bu yerlerde faaliyet gösterenlerin tütün mamulü satışı yapmamaları ve 2010 yılı süre uzatım işlem bedelini yatırmamaları gerekmektedir.

 

Adres yada satıcılık türü değişikliği talebiniz varsa, önce mevcut belgeniz için 2010 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmanız, ardından ilinizdeki yetkili odaya şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

Kurumumuz tarafından Ziraat Bankası şubelerinin ve satıcıların ayrı ayrı bilgilendirilmesine rağmen 2010 yılı süre uzatım işlem bedelinin (T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) yeni belge başvuru bedeli gibi ödenmesi edilmesi halinde, satıcıların hatalı yapılan ödemeye ilişkin dekont ile birlikte illerindeki Yetkili Odaya şahsen başvuruda bulunmaları ve gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamaları gerekmekte olup, aksi halde süre uzatım işlem bedelini yatırmış olsalar dahi satış belgeleri önce askıya alınacak, ardından iptal duruma düşecektir.

  

Kurumumuz tarafından Ziraat Bankasına yapılan başvuru gereği, Kurum hesabına yatırılan paralar için iptal işlemi yapılmaması gerekmekte olup, iadeler ancak Kurumumuz tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle bedel ödemelerinde özellikle dikkatli olunuz.  Kurum hesabına fazladan yatırılan bedellerin iadesi konusunda bedeli yatıran kişi tarafından doğrudan Kurum merkezine dilekçe ile başvuruda bulunulması zorunludur. Başvuru dilekçesinde iade talebinin gerekçesinin açık şekilde belirtilmesi, iadenin yapılması talep edilen uluslararası banka hesap numarası (IBAN) ve hesabın kimin adına olduğu bilgilerine yer verilmesi, ayrıca ödemeye ilişkin dekontun asıl suretinin dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

İyi çalışmalar diler, bu vesileyle yeni yılınızı kutlarız.

 

 

                                                                                                                      TAPDK

 

 

ÖRNEK SÜRE UZATIM İŞLEMİ BAŞVURU FORMU

_________________________________________________________________________________

 

TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA

 

Adıma düzenlenmiş bulunan ……………………… sicil numaralı satış belgesi için belirlemiş olduğunuz 2010 yılı süre uzatım işlemi bedelini Ziraat Bankasında kullanıma açılmış bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat ekranının Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden Kurumunuz hesabına yatırmış bulunmaktayım.

Üyesi bulunduğum meslek odasından aldığım üyelik yazısı ilişikte olup, işyeri ve ikamet adresime ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Süre uzatım işleminin yapılması konusunda gereğini arz ederim. (…./…./2010)

                                                                                                                                Ad, soyad, imza

 

İşyeri adresi     :………………………………………………………………………………………………………

 

İkamet adresi   :………………………………………………………………………………………………………

 

Kurum hesabına yatırılan süre uzatım işlem bedeline ilişkin dekont bilgileri:

Şube Kodu      : ___________

Dekont No      : F__________

Dekont Tarihi  :  ___________

Bedel (TL)       :  ___________

 

Notlar:

* Lütfen bu formu doldurduktan sonra kayıtlı olduğunuz meslek odasından alacağınız üyelik yazısını ekleyerek ilinizde faaliyet gösteren Yetkili Odaya teslim ediniz veya “PK. 37 Emek / ANKARA” adresine posta yoluyla gönderiniz.

 

 * Kurum hesabına yatırmış olduğunuz süre uzatım işlem bedeline ilişkin dekont sizde kalacaktır, lütfen yetkili Odaya teslim etmeyiniz veya Kuruma göndermeyiniz.

* Bu formun gönderilmesi, adres değişikliğinden dolayı yetkili Odaya bildirim yapılması ve belgenin üzerindeki adresin  değiştirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

* Süre uzatım işlemi evrakı gönderimi dışındaki başvuruların Kurumun resmi yazışma adresine gönderilmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek sorumluluk tamamen göndericiye ait olacaktır.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002