Gençleri Çalışmaya Teşvik

22 Aralık 2009 Salı

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Eklenen Geçici 7. Madde Hakkında


 

 

 

 

Gençlerin çalıştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 7. maddede düzenlenen “İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki“nden yararlanma koşullarının iki açıdan değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Çalışan Yönünden:

1. Diğer teşvik kanunlarına (5510 sayılı ve 4857 sayılı Kanunla getirilen 5 puanlık teşekkül payı indirimi, özürlü istihdamı) istinaden teşekkül hissesi teşvik uygulamalarından faydalanmıyor olması,

2. İşe giriş tarihi itibariyle erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması,

3. 01.07.2008’den geriye doğru 6 ay (01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında) veya 2008 yılı Aralık ve 2009 Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen aylık prim bordrolarına kayıtlı olmaması,

4. 01.07.2008 ile 30.06.2010 tarihleri arasında işe alınması,

5. Fiilen çalışması,

6. Sosyal Güvenlik Destek Primine dahil çalışmaması,

7. Yurt dışında çalışmaması.

 

İşveren Yönünden:

1. 2007/Temmuz ile 2008/Haziran aylarına ilişkin prim bordrosunda yer alan kişilere ait TC kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi, baba adı, cinsiyet bilgilerinin veri havuzu oluşturulabilmesi amacıyla 30.06.2009 tarihine kadar manyetik ortamda İŞKUR’a bildirmek,

2. İŞKUR tarafından ortalama çalışan sayısı bulunacak,

3. Şartlar gerçekleşirse prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait teşekkül hisselerinin:

* Birinci yıl %100’ünün

* İkinci yıl %80’inin,

* Üçüncü yıl %60’ının

* Dördüncü yıl %40’ının,

* Beşinci yıl %20’sinin

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması mümkün olacaktır.

4. Teşvikten yararlanmak istediği çalışanlarının bilgisini her ay için İŞ-KUR’a bildirmek zorundadır.

5. Prim ve hizmet bedellerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır.

6. Teşekkülller aylık prim bordrolarını yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderdiğinden ve primleri süresi içinde ödediğine dair İŞ-KUR’a yapacağı bildirimlerde sorumludur.

 

Herhangi bir personelin aynı dönem ve mükerrer olarak hem beş puanlık işveren hissesinden hem de 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenen işveren hissesi teşvikinden yararlandırılması şartıyla birden fazla teşvikten yararlanmanın mümkün olduğu görülmektedir. Ancak uygulama hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden bilgi almanın yerinde olacağı mütalaa olunur.

  

İlgililere duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002