Vergi Denetimi

25 Aralık 2009 Cuma

 

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 23.12.2009 tarih ve 8197 sayılı yazıda;

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerin yanında bu belgeleri kullananların da denetlenmesi hem sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesinin önlenmesine hem de mükelleflerin gelirlerini tam ve doğru olarak beyan etmelerine önemli katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’na, mükelleflerin 8.000 TL’yi geçmeyen ve form Ba ve Bs ile bildirmek zorunda olmadıkları mal alışlarında ve mal satışlarında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıkları yönünde ihbarlar geldiği, bu ihbarlar değerlendirildiğinde ihbarların asılsız olmadığının ortaya çıkması üzerine Başkanlıkça 2010 Ocak ayından itibaren bütün mükelleflerin 2009 yılı “191 indirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı’’ aylar itibariyle exel formatında dijital ortamda alınarak katma değer vergisi beyanları ile kıyaslanacak ve gider belgeleri içinde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge bulunan mükelleflere yönelik vergisel denetimler yapılacağı bildirilmektedir.

Ayrıca, 31.12.2009 tarihi itibariyle mükelleflerin stok hesaplarının toplam tutarları istenip stok tutarları en yüksekten en düşüğe göre sıralanacaktır. 2010 yılından itibaren stokları tutarları yüksek olan mükellefler nezdinde denetimler yapılarak kayıtlarındaki stoklarla, gerçek stokların uyumu denetlenecektir.

2010 yılında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığınca yukarıda belirtilen konularda yapılacak denetim çalışmalarının Odamıza kayıtlı vergi mükellefi üyelerinizin 31.12.2009 tarihi itibariyle hesap ve kayıtlarıyla ilgili gerekli düzenleme ve hazırlıkları yapmaları cezayı müeyyidelere maruz kalmalarını önleyecektir.

Üyelerimizin dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002