Enerji Teşviği Uygulaması

4 Kasım 2010 Perşembe

Çevre ve Orman Bakanlığının 12.10.2010 tarihli ve B.18.0.ÇYD.0.01.00.03/107-01-17489 sayılı yazısı ilgi tutularak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda;


Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine dair hazırlanan “Çevre Kanunun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”in 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girdiği bildirilmiştir. 


Buna göre, atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenecektir.


Söz konusu yönetmelikten; doğrudan alıcı ortama deşarj eden, deşarj izni veya çevre izni olan, arıtma tesisine ait ayrı mühürlü bir elektrikli sayacı ile sözleşmesi bulunan tüm kurum, kuruluş ve işletmeler faydalanabilecektir.


2010 yılı enerji gideri geri ödemesine ilişkin teşvik tedbirlerinden faydalanmak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin mağdur olmamaları için ivedilikle Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan “Geri Ödeme Belgesi” almaları gerekmektedir. Söz konusu belgeyi almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmeler ilgili Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde yer alan bilgi, belge ve dokümanları tamamladıktan sonra İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvurmalıdırlar.


Bakanlığın İl Müdürlülükleri tarafından oluşturulacak komisyon ile başvuruda bulunan işletmeler yerinde incelenerek dosyalarında yer alan bilgi, belge ve dokümanların doğruluğunun tespit edilmesi ve hazırlanarak imza altına alınan tutanağın ilgili başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.


Başvuruda bulunacak işletmelerin Çevresel Bilgiye Erişim Sistemine kayıt edilmesi işlemi, “Atık Beyan Sistemi” kapsamında ekte yer alan formun işletmeler tarafından doldurularak İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunması suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifre verme sistemi aynen geçerli olacak ve “ Atıksu Beyan Formu” başlığının açılması sağlanacaktır, veri girişi ise işletme yetkilileri tarafından yapılacaktır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002