Dış Ticaret Veri Sistemi

4 Kasım 2010 Perşembe

Dış Ticaret Veri Sistemi'nin (DTVS) Kasım 2010 itibariyle pilot deneme aşamasına getirilmesi, Ocak 2011 itibariyle de uygulamaya konulması planlanmaktadır.


TOBB’dan alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yazısına atıfla, ihracat ve ithalat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak olan Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) olarak adlandırılan yazılım çalışmasının sürdürülmekte olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, tüketicilere ve firmalara kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulmasının, riskli ürünlerin ve firmaların daha iyi takibi ve kontrol işlemlerine ait ulusal bir veri tabanı oluşturulmasının amaçlandığı, ayrıca üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflenmektedir.

Yazıda devamla, DTVS'nin Kasım 2010 itibariyle pilot deneme aşamasına getirilmesi, Ocak 2011 itibariyle de uygulamaya konulmasının planlanmakta olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, yapılacak düzenlemelerin ilki, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/41 sayılı "Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği"dir. Söz konusu tebliğ, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca ihracat ve ithalat faaliyeti gerçekleştiren firmaların elektronik ortamda tanımlanması ve bu firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi hakkındaki usul ve esasları belirlemektedir.

Tebliğ ile firmaların giriş yaparak sistemi kullanmaya hazır olmaları amaçlanmaktadır.  DTVS'ye giriş işlemleri iki aşamada gerçekleşecektir. İlk aşamada, firma sistemde tanımlanacak; ikinci aşamada, tanımlaması yapılmış firma adına DTVS'de işlem yapacak kişiler kullanıcı olarak yetkilendirilecektir. Bu işlemlerin elektronik kısmı, DTM web sayfasındaki "DTM E-İmza Uygulamaları" bölümünün "Firma Tanımlama" ve "Yetkilendirme Başvurusu" uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru, kullanıcıların Nitelikli Elektronik Sertifikasına ya da Mobil Elektronik İmzaya sahip olmaları halinde yapılabilecektir. Kullanıcılar ayrıca, elektronik ortamda yaptıkları başvuruda verdikleri bilgileri doğrulayan belgeleri DTM Bölge Müdürlükleri bünyesindeki ekli listedeki Grup Başkanlıkları'na ibraz ederek elektronik ortamda işlem yapar hale geleceklerdir. Bu kapsamda, firmaların DTVS hakkında olabilecek sorular için DTM Bölge Müdürlükleri Grup Başkanlıkları ile temasa geçmelerinde yarar görülmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002