Adres ve durumunun tespit edilememesi sebebiyle üyeliği askıya alınan ve Oda kayıtları silinecek olan üyelere ilişkin duyuru

27 Ocak 2014 Pazartesi

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 14. maddeleri uyarınca 2011 yılında adres ve durumunun tespit edilememesi sebebi ile üyeliği askıya alınan ve oda kayıtları silinecek olan Odamız üyelerinin listesi ekte yer almaktadır.


Bu üyelerimizden, 01.02.2014 tarihine kadar bilgilerini güncelleyenler adres durumundan askıdan indirilerek, borçlarının tamamının ödenmesi halinde ise aidat durumundan askıdan indirilip meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edileceklerdir.

Gerekli güncellemeleri yapmayan adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyeler hakkında; üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Odamız tarafından 2011 yılında adresleri ve durumları tespit edilememesi sebebi ile üyeliği askıya alınan üyelerimizin listesi ekte yer almakta olup, üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için bu listeyi incelemeye, oda kayıtlarının güncelliği için “Bilgi Güncelleme Beyan Formu”nu doldurarak mutlaka ıslak imzalı şekilde Oda Sicili Müdürlüğü’ne teslim etmeye davet ederiz.

01.02.2014 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacak ve 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination